Saturday, 17 December 2011

SBPA Skim Terbaik Berbanding Negara Lain

KUALA LUMPUR, 17 Dis (Bernama) -- Skim Saraan Baru Perkhidmatan Awam (SBPA) yang berkuat kuasa Januari depan adalah skim terbaik yang disediakan kerajaan untuk penjawat awam berbanding sektor awam negara lain.

Pengarah Bahagian Pasca Perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Awam Datuk Yeow Chin Kiong berkata antara kebaikan yang terdapat dalam skim berkenaan ialah penjawat awam bertaraf pencen tidak perlu membuat caruman sepanjang perkhidmatan selain diberi kemudahan perubatan di hospital kerajaan seumur hidup termasuk tanggungan mereka.

"Di negara lain, penjawat awam perlu mencarum kepada dana sepanjang perkhidmatan...kos perubatan pun mereka bayar sendiri atau beli insurans sendiri berbanding di Malaysia," katanya pada program Ala Carte Pagi Bernama Radio24 Jumaat.

Beliau menjelaskan kerajaan menyediakan skim persaraan dan memperuntukkan sejumlah besar wang untuk pembayaran pencen kerana tidak mahu penjawat awam bimbang keadaan kewangan selepas bersara.

"Kita mahu (penjawat awam) tumpukan perhatian 100 peratus kepada kerja dan tugas semasa bekerja," katanya.

Yeow turut menasihatkan penjawat awam agar tidak melakukan kesalahan yang boleh dikenakan tindakan tatatertib seperti dibuang kerja kerana ia akan menjejaskan faedah persaraan.

Menjawab soalan mengenai penjawat awam yang menyuarakan tidak puas hati dengan skim saraan pencen di negara ini, beliau berkata mereka tidak wajar berbuat demikian kerana kerajaan telah merancang masa depan lebih terjamin buat mereka.

"Buat masa ini apa yang kita berikan lumayan sekiranya kita (penjawat awam) tidak ada apa-apa tanggungan semasa persaraan. Dengan menggunakan nilai gaji akhir yang paling rendah pun, kita dibekalkan dengan bekalan hidup RM1,000 sebulan.

"Isunya sekarang di mana kita bermastautin dan sama ada kita ada tanggungan-tanggungan kewangan yang berat. Ini semua hal ehwal rancangan untuk masa depan kita," katanya.

Tuesday, 13 December 2011

CAREER FOR MALAYSIAN CITIZENS IN UNIVERSITY PUTRA MALAYSIA 2011

Career in The Faculty of Engineering of Universiti Putra Malaysia was established on 1st January 1975 at the main Serdang Campus, some 22 kilometers to the south of Kuala Lumpur. It is one of the largest faculties at UPM with a student population of over 3000 owes as much to the excellence of its academic staff as to facilities and infrastructure that are being continuously made available. The campus’ location at the heart of the Multimedia Super Corridor (MSC) provides the faculty with the excellent access to the array of IT and multimedia facilities available in the Corridor.


With the UPMNET providing sophisticated campus-wide broadband ATM network, coupled with the computing facilities at the faculty, students and staff have ready access to the latest in IT, Multimedia, CAD/CAM and internet facilities.

1. Pembantu Pengajar

DOWNLOAD JOBS REQUIREMENTS AND APPLICATION FORM

Closing Date: 16 Disember 2011

Friday, 9 December 2011

Pekeliling Saraan Baru Perkhidmatan Awam (SBPA)

Antara intipati pelaksanaan SBPA yang dipersetujui oleh Kerajaan adalah seperti berikut:

1. pelaksanaan transformasi Perkhidmatan Awam melalui lima (5) inisiatif iaitu Perkhidmatan Awam yang kejat (lean civil service), kepimpinan dinamik, modal insan berkualiti, Perkhidmatan Awam yang fleksibel dan saraan yang kompetitif;

2. pewujudan Pelan Induk Saraan Perkhidmatan Awam (PISA) bagi melaksanakan rombakan sistem saraan Perkhidmatan Awam secara tersusun.

3. pengekalan prinsip-prinsip saraan yang berkuat kuasa dengan penambahan empat (4) prinsip baru iaitu kadar upah untuk kerja mengikut Kumpulan Perkhidmatan, kadar upah untuk individu berdasarkan bakat, keupayaan dan pengalaman, kadar upah untuk kerja bagi individu (subject matter expert) serta kadar upah tambahan untuk kerja mengikut prestasi;

4. pembentukan hierarki Perkhidmatan Awam yang terdiri daripada empat (4) peringkat iaitu Kumpulan Premier, Kumpulan Pengurusan Tertinggi, Kumpulan Pengurusan dan Profesional, serta Kumpulan Pelaksana yang menggantikan Kumpulan Sokongan;

5. peruntukan gaji secara single point tanpa Kenaikan Gaji Tahunan kepada Kumpulan Premier dan konsep Jadual Gaji Minimum-Maksimum kepada Kumpulan Pengurusan Tertinggi dengan Kenaikan Gaji Tahunan diberi mengikut pencapaian prestasi;

6. peruntukan Jadual Gaji Sebaris kepada pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional, serta Kumpulan Pelaksana;

7. pelaksanaan enam (6) strategi untuk merealisasi inisiatif Perkhidmatan Awam yang kejat iaitu kawalan saiz Perkhidmatan Awam (right-sizing), kajian pertindihan fungsi antara agensi (duplication), penjajaran fungsi utama perkhidmatan (realignment), perkhidmatan yang boleh diserah urus (outsourcing), perekayasaan proses kerja (business process reengineering) dan kajian semakan skim perkhidmatan (revision);

8. penambahbaikan laluan kerjaya Pegawai Perkhidmatan Pendidikan melalui pelaksanaan konsep Guru Wibawa dan Pendeta Guru dengan memberi fokus kepada Laluan Pengajaran dan Pembelajaran (LPDP);

9. penambahbaikan laluan kerjaya pegawai dan anggota dalam Senarai Tugas Am ATM berdasarkan subject matter expert dalam bidang-bidang kritikal dengan diberi kenaikan gred gaji tanpa bersandarkan kepada pangkat;

10. pemberian peningkatan gred gaji yang setara dengan gred kenaikan pangkat tanpa dinaikkan pangkat ke jawatan kosong kepada pegawai yang diiktiraf sebagai subject matter expert;

11. pengenalan Program Bersepadu Pembangunan Kompetensi (PROSPEK) yang mengandungi dua (2) komponen iaitu Penilaian Kompetensi dan Potensi (PKP), dan Program Pembangunan Kompetensi dan Potensi (BKP) bagi menggantikan Penilaian Tahap Kecekapan;

12. perluasan pemberian kemudahan Cuti Belajar Bergaji Penuh kepada pegawai dalam Kumpulan Pelaksana bagi membolehkan pegawai mengikuti latihan kemahiran di bawah program SkillsMalaysia;

13. pengekalan prinsip-prinsip pemberian elaun sedia ada dan penambatan kadar bagi empat (4) elaun yang pada ketika ini kadarnya ditentukan berdasarkan gaji iaitu Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal, Bayaran Insentif Subjek Pendidikan, Bayaran Insentif Wilayah dan Bayaran Insentif Pedalaman;

14. pengekalan prinsip-prinsip pemberian kemudahan sedia ada dengan penambahbaikan melalui Program Keseimbangan Kehidupan dan Kerjaya yang memperkenalkan pelaksanaan dasar bekerja dari rumah;

15. pemansuhan dasar pelepasan dengan izin yang diganti dengan dasar pelepasan jawatan bagi mempertingkat mobiliti pegawai dalam perkhidmatan;

16. pelaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy) kepada penjawat awam yang berprestasi rendah dan mereka yang memilih untuk meninggalkan perkhidmatan;

17. penyelarasan pencen kepada pesara Perkhidmatan Awam secara peratusan berasaskan kajian berkala kos sara hidup berkuat kuasa mulai 1 Januari 2013;

18. peningkatan umur persaraan wajib dari 58 tahun ke 60 tahun bertujuan mengekalkan pegawai mahir di dalam perkhidmatan; dan

19. pengekalan pegawai yang menolak SBPA di bawah sistem saraannya, skim perkhidmatan dan syarat perkhidmatan sedia ada (SSM)
antaranya1. "Exit Policy"

Bagi memastikan kecemerlangan penyampaian Perkhidmatan Awam, Kerajaan memperkukuhkan dasar pemisah dengan mengambil tindakan tegas untuk mengeluarkan pegawai berprestasi rendah dan bermasalah. Dasar ini juga menyediakan laluan keluar bagi pegawai berprestasi yang tiada peluang kemajuan kerjaya serta pegawai yang menghadapi masalah kesihatan yang menjejaskan keupayaannya untuk menjalankan tugas.
  

2. Pengredan semula jawatan

Berikutan daripada semakan semula skim perkhidmatan, sebanyak 11 skim perkhidmatan baru digubal dan 78 skim perkhidmatan dijumudkan. Dengan ini, jumlah keseluruhan skim perkhidmatan di bawah SBPA adalah sebanyak 234.
akan wujud pelbagai lapisan gred spt berikut (secara kasar)
i. Premier
ii. Jusa
iii. Pengurusan Tinggi
iv. Pengurusan dan Profesional
v. Pelaksana
ikutkan gred Premier dan Pelaksana tu adalah gred baru yg di wujudkan bagi mewujudkan kategori penjawat awam yg di gred semula mengikut keperluan organisasi. maksudnya kalau ambil gred bawah sekali; Pelaksana, seseorang yg sekarang ini hanya bertugas sebagai Pemandu, kena la ada multiskill, jadi tukang bancuh kopi, tukang photostat, tukang taip tukang angkat telepon lepas ni....

Kelayakan

Ijazah 1

Diploma 2

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) 3

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 4

Penilaian Menengah Rendah (PMR) 5

jawatan yg di gabungkan fungsi...

Pekerja Awam Khas, Pekerja Awam,Penyelamat akan dijadikan Pembantu Awam

Penghantar Notis, Pemandu Kenderaan, Pengawas Pemulihan, Pembantu Am Pejabat, Penyelia JEti, Pembantu Kamera/Pemandu akan di tukarkan/digabungkan kepada Pembantu Operasi

3. Penilaian Markah Penjawat Awam
markah penilaian akan menentukan kenaikan gaji penjawat awam, secara kasar akan di nilai seperti berikut
a. Markah 95% keatas - kenaikan gaji adalah 15 %
b. Markah 85%-95% - kenaikan gaji adalah 8%
c. Markah 75 % - tiada kenaikan
d. Markah 70 % - di syorkan tamat perkhidmatan

4. Struktur Gaji Baru

Gaji Single Point
27. Gaji Single Point adalah diperuntuk bagi Jawatan Premier di bawah Kumpulan Premier.

Gaji Minimum - Maksimum
28. Gaji Minimum - Maksimum adalah diperuntuk untuk Jawatan Utama dan Jawatan Gred Khas di bawah Kumpulan Pengurusan Tertinggi.

Gaji Sebaris
29. Jadual Gaji Sebaris (JGS) adalah dibentuk bagi menggantikan JGM sedia ada yang terpakai bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional, serta Kumpulan Pelaksana.

mengikut formula yg JPA dah kaji, secara kasarnya, gaji penjawat awam bermula dari KSN adalah spt berikut


KSN - 50k
Premier - 40k
Jusa C - 12k
Pengurusan & Profesional - 6k
Pelaksana - 3k 

Dasar Bekerja Dari Rumah


55. Sebagai satu komitmen menggalakkan keseimbangan kehidupan dan kerjaya, Kerajaan bersetuju memperkenalkan dasar bekerja dari rumah. Panduan pelaksanaan dasar ini akan dikeluarkan secara berasingan.Kemasukan Terus ke Gred Kenaikan Pangkat

Kemasukan Secara Lantikan Terus Ke Gred Kenaikan Pangkat

56. Kemasukan secara lantikan terus ke semua gred kenaikan pangkat (lateral entry) bagi pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi serta Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalah tertakluk kepada pegawai memenuhi syarat-syarat lantikan yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan.

57. Ketua Perkhidmatan hendaklah membentuk kriteria pemilihan kemasukan secara terus ke gred kenaikan pangkat bagi tujuan pengambilan oleh Pihak Berkuasa Melantik.

58. Penetapan gaji permulaan kemasukan secara lantikan terus bagi pegawai yang dilantik kali pertama dan pegawai sedang berkhidmat yang belum disahkan dalam perkhidmatan adalah berdasarkan gaji minimum gred jawatan lantikan terus. Bagi pegawai yang sedang berkhidmat yang telah disahkan dalam perkhidmatan, penetapan gaji adalah pada matagaji tertinggi berhampiran yang perbezaannya tidak kurang daripada satu (1) pergerakan gaji biasa bagi gred gaji JGS atau tidak kurang daripada 5% bagi gred gaji minimum-maksimum, terhad kepada gaji maksimum gred jawatan lantikan terus.

59. Bagi tujuan pengesahan dalam perkhidmatan, pegawai perlu memenuhi tempoh percubaan yang ditetapkan dan menghadiri Program Transformasi Minda (PTM) dengan jayanya.Tempoh Percubaan Dipendekkan

60. Mulai tarikh kuat kuasa SBPA, calon yang dilantik secara tetap dikehendaki berkhidmat dalam percubaan antara enam (6) bulan hingga 24 bulan. Pegawai boleh disahkan dalam perkhidmatan setelah melalui tempoh percubaan sekurang-kurangnya enam (6) bulan dan memenuhi syarat pengesahan lain yang ditetapkan.

61. Pegawai yang masih tidak dapat disahkan dalam perkhidmatan setelah tamat tempoh percubaan maksimum 24 bulan, boleh dilanjutkan tempoh percubaan tidak melebihi tempoh 12 bulan.

62. Bagi calon yang dilantik tetap tetapi belum disahkan dalam perkhidmatan mulai tarikh kuat kuasa SBPA dan bersetuju menerima SBPA, tempoh percubaan dan pengesahan dalam perkhidmatan adalah seperti berikut:

62.1 pegawai boleh disahkan pada atau selepas tarikh kuat kuasa SBPA tertakluk telah berkhidmat dalam tempoh percubaan enam (6) bulan atau lebih, dan memenuhi semua syarat pengesahan dalam perkhidmatan di bawah SSM.

62.2 pegawai yang telah berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 24 bulan atau lebih tetapi belum memenuhi syarat pengesahan dalam perkhidmatan, dibenar menghabiskan baki tempoh percubaan asal di bawah SSM atau baki tempoh yang dilanjutkan oleh Pihak Berkuasa Melantik dan pegawai boleh disahkan sekiranya telah memenuhi semua syarat pengesahan dalam perkhidmatan.[/b]


Program Bersepadu Potensi dan Kompetensi


24. Program Bersepadu Potensi dan Kompetensi (PROSPEK) diperkenalkan sebagai sistem baru penilaian kompetensi dan potensi pegawai yang lebih menyeluruh bagi menyandang jawatan di gred yang lebih tinggi. PROSPEK terdiri daripada Penilaian Kompetensi dan Potensi (PKP) dan Pembangunan Kompetensi dan Potensi (BKP). PKP bertujuan untuk mengenal pasti kompetensi dan potensi pegawai, manakala BKP bertujuan
membangun dan menilai kompetensi dan potensi pegawai untuk menyandang gred jawatan lebih tinggi

25. Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang terlibat dengan pentadbiran, pengurusan dan penyeliaan perlu mengikuti PKP dan BKP sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkat. Bagi pegawai yang tidak terlibat dengan tugas-tugas pentadbiran, pengurusan dan penyeliaan, pegawai akan dinilai melalui PKP sahaja.

26. Pegawai Kumpulan Pelaksana disyaratkan melalui PKP untuk dinaikkan pangkat. Pegawai Kumpulan Pelaksana di gred lantikan yang berkhidmat 15 tahun dan lebih boleh dipertimbangkan kenaikan pangkat secara KUP tanpa PKP. Walau bagaimanapun, bagi kenaikan pangkat seterusnya pegawai dikehendaki melalui PKP

 
Khas untuk Guru
BERIKUT MAKLUMAT TERKINI BERKAITAN SKIM SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) 2011 :

Semua kenaikan pangkat tidak lagi bergantung kepada kekosongan jawatan tetapi bergantung kepada tahap prestasi dan syarat kelayakan...

Seseorang guru boleh mencapapai ke tahap DG 54 ( 1-6 ) setelah 25 tahun berkhidmat... Syarat sah d...lm perkhidmatan hanya 6 BULAN dan 5 HARI menduduki KURSUS INDUKSI...

Kenaikan pangkat daripada :
DG 1-1 ke DG 1-2 = 8 tahun,
DG 1-2 ke DG 1-4 = 8 tahun,
DG 1-4 ke DG 1-5 = 6 tahun
DG 1-5 ke DG 1-6 = 3 tahun

Kenaikan tahunan untuk :

DG 41...RM 230
DG 44...RM 250
DG 48...RM 270
DG 52...RM 290
DG 54...RM 320

GAJI PERMULAAN :

DG 41 ( DG 1-1 ) RM 1925....maksimum RM 6220
DG 44 ( DG 1-2 ) RM 2985....maksimum RM 7235
DG 48 ( DG 1-4 ) RM 4390....maksimum RM 8710
DG 52 ( DG 1-5 ) RM 5260....maksimum RM 9610
DG 54 ( DG 1-6 ) RM 7025....maksimum RM 11,505

Gaji kakitangan awam akan disemak setiap 3 tahun sekali, bermakna 2015 ada lagi semakan, demikian juga pada 2018...

Pada 2013 dan 2016 kadar elaun akan disemak semula,

Pada 2014 dan 2017 pelarasan gaji akan dilakukan bergantung kepada kedudukan kewangan kerajaan supaya menjelang 2020 pendapatan perkapitan kakitangan awam pada 2020 adalah USD15,000...

• Selepas ini tiada lagi gred DG 41, 44, 48, 52, dan 54.... semua gred DG itu diganti dengan 1-1,1-2,1-4,1-5 dan 1-6.....( 1-3 tak ada )...

• MOGA PERKONGSIAN INI BERMANFAAT UTK. SEMUA...

Jawatan Kosong Pengajar Pra- Diploma UTHM

PENGENALAN 
K-Utech Edu Sdn. Bhd. (anak syarikat UTHM Holdings) akan menjalankan dua buah program yang dikenali sebagai:

1. Program Persediaan Diploma
2. "Engineering Apprenticeship Program" (EAP)
Kedua-dua program ini disertai oleh pelajar-pelajar lepasan SPM 2011 yang berminat dalam bidang kejuruteraan.
Program Persediaan Diploma menjurus kepada pengukuhan pengetahuan berhubung sains matematik dan kejuruteaan. Manakala EAP pula lebih menekankan kepada pengetahuan dan kemahiran di dalam  bidang-bidang kejuruteraan seperti kejuruteraan elektrik, mekanikal dan awam, di samping kemahiran penguasan dalam bahasa inggeris komunikasi, teknologi maklumat dan keusahawanan.
JAWATAN
Pengajar bertaraf Kontrak atau Sambilan

K-Utech Edu mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan secara KONTRAK / SAMBILAN seperti berikut :-
a. Kejuruteraan Elektrik
b. Kejuruteraan Mekanikal
c. Kejuruteraan Awam
d. Teknologi Maklumat
e. Sains Kejuruteraan
f. Matematik
g. Bahasa Inggeris
h. Keusahawanan
SYARAT KELAYAKAN

(a)  Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; (CGPA 2.7 dan ke atas) DAN
(b)  Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (Keutamaan adalah kepada calon-calon mempunyai pengalaman dalam bidang berkaitan)
CARA MEMOHON
a)     Borang permohonan boleh diperolehi di sini http://uhsb.uthm.edu.my/kutechedu/borang_pengajar.pdf

b)     Borang yang lengkap diisi berserta sijil dan dokumen yang berkaitan dan telah disahkan hendaklah dicatatkan nama jawatan di penjuru sebelah kiri atas sampul surat dan dihantar ke alamat di bawah :-

K-UTECH EDU SDN BHD
No 65 Jalan Universiti 1,
Taman Universiti,
86400 Parit Raja, Batu Pahat,
Johor Darul Takzim.

c)      Borang permohonan yang tidak lengkap dan lewat tidak akan dilayan.

d)      Sebarang pertanyaan sila hubungi :-

MOHAMAD FIRDAUS B SAIRI

Tel:  07 453 5143
Fax: 07 453 5068
Atau email kepada : mfirdaus_sairi@yahoo.com
TARIKH TUTUP PERMOHONAN ADALAH SEBELUM ATAU PADA 15 DISEMBER 2011

Tuesday, 6 December 2011

Anugerah Akademik UiTM 2011

Bahagian Hal Ehwal Akademik kini membuka permohonan dan pencalonan bagi Anugerah Akademik 2011 yang akan disampaikan sewaktu Majlis Transformasi Akademik (AcT) 2012 yang akan diadakan pada penghujung Januari 2012 di Dewan Agong Tuanku Canselor. Borang permohonan boleh dimuat turun di bawah:
Kategori Utama

a.    Anugerah Tokoh Akademik UiTM
b.    Anugerah Inovasi & Pengkomersialan Produk
c.    Anugerah Penerbitan Buku
d.    Anugerah Penerbitan Makalah Jurnal
e.    Anugerah Pengajaran
f.    Anugerah Seni & Kreativiti

Kategori Khas

a.    Anugerah Penyelidik Terbaik
b.    Anugerah Penulis Terbaik
c.    Anugerah Penceramah Terbaik
d.    Anugerah e-Pembelajaran

Tarikh tutup permohonan adalah pada 27 Disember 2011 (Selasa). Permohonan perlu sampai sebelum atau pada jam 5.00 petang pada tarikh tersebut kepada:

Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Bahagian Hal Ehwal Akademik
Aras 4, Canseleri Tuanku Syed Sirajuddin
Universiti Teknologi MARA
40450 SHAH ALAM
(UP: Urus Setia Anugerah Akademik UiTM 2011)


Untuk maklumat lanjut sila klik pautan di bawah :
http://hea.uitm.edu.my/component/content/article/1-latest-news/143-anugerah-akademik-uitm-2011.html

Sunday, 4 December 2011

UiTM Job Vacancy (Administration)

Job Vacancy (Administration)

Attention: open in a new window. PDF Print E-mail
Job Vacancy (Administration)
For more information please click advertisement below :
(The information is hosted in Malay)

Thursday, 24 November 2011

Iklan Tawaran Biasiswa SLAB/SLAI-KPT 2010/2011(UNIMAP)

UNTUK PENGETAHUAN SEMUA.SKIM YANG DITAWARKAN OLEH UNIMAP INI ADALAH SAMA DENGAN SKIM TENAGA PENGAJAR MUDA UITM KERANA DUA-DUA ADALAH DIBAWAH TAJAAN KPT.KEPADA YANG BERMINAT BOLEH MENCUBA NASIB DENGAN MENGEMUKAKAN PERMOHONAN ANDA

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
TAWARAN BIASISWA UniMAP/SLAB & SLAI-KPT
BAGI TAHUN 2010/2011
Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang ingin membina kerjaya sebagai Pensyarah Universiti, serta mempunyai kelayakan yang diperlukan untuk memohon biasiswa di bawah Skim Latihan Akademik Bumiputera (SLAB) atau Skim Latihan Akademik IPTA (SLAI) 2010/2011 anjuran bersama Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT) dan Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) bagi mengikuti kursus-kursus Sarjana/Ijazah Kedoktoran dalam bidang-bidang berikut:
Kejuruteraan Mikroelektronik, Kejuruteraan Elektronik, Kejuruteraan Pembuatan, Kejuruteraan Bahan, Kejuruteraan Polimer, Kejuruteraan Metalurgi, Kejuruteraan Mekanikal, Kejuruteraan Elektrik, Kejuruteraan Mekatronik, Kejuruteraan Rekabentuk Produk, Kejuruteraan Elektronik Bioperubatan, Kejuruteraan Elektronik Industri, Matematik Kejuruteraan, Kejuruteraan Bioproses, Kejuruteraan Kimia, Kejuruteraan Biosistem (Kejuruteraan Pertanian), Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan, Kejuruteraan Struktur, Kejuruteraan Fotonik, Kejuruteraan Nanosains, Kejuruteraan Nanobioteknologi, Perniagaan, Keusahawanan, Ekonomi, Kewangan & Perbankan, Perakaunan, Teknologi Maklumat, Pengurusan Sumber Manusia, Pemasaran, Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu, Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL), Komunikasi & Teknologi Maklumat, Sejarah, Sivik dan Kewarganegaraan, Hubungan Etnik, Tamadun Islam, Sains Politik dan Hubungan Antarabangsa, Psikologi, Kaunseling
  
SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
1. Calon-calon mestilah mempunyai:
a. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian atau Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian dan Sarjana yang diiktiraf (untuk permohonan pengajian peringkat Ph.D).
b. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian atau Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian dari universiti yang diiktiraf (untuk permohonan pengajian peringkat Sarjana).
c. Ijazah Sarjana Muda Perniagaan atau Keusahawanan dengan Kepujian atau Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian dan Sarjana yang diiktiraf (untuk permohonan pengajian peringkat Ph.D).
d. Ijazah Sarjana Muda Perniagaan atau Keusahawanan, Ekonomi, Kewangan & Perbankan, Perakaunan, Teknologi Maklumat, Pengurusan Sumber Manusia dan Pemasaran dengan Kepujian atau Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian yang diiktiraf (untuk permohonan pengajian peringkat Sarjana).
e. Ijazah Sarjana Muda Sastera atau Ijazah Sarjana Muda Sains atau Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian dalam bidang berkaitan dan Sarjana yang diiktiraf (untuk permohonan pengajian peringkat Ph.D).
f. Ijazah Sarjana Muda Sastera atau Ijazah Sarjana Muda Sains atau Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf (untuk permohonan pengajian peringkat Sarjana).
2. Memperolehi kelayakan Ijazah Sarjana Muda dengan kelulusan sekurang-kurangnya Kelas Kedua Atas atau CGPA 3.0 ke atas.
3. Berumur tidak melebihi 35 tahun bagi pengajian peringkat Ph.D dan tidak melebihi 30 tahun bagi pengajian peringkat Sarjana.
4. Menyertakan cadangan penyelidikan yang lengkap.
5. Mendapat kepujian Bahasa Malaysia di peringkat SPM/MCE.
6. Bebas dari ikatan kontrak sama ada dari Kerajaan, Badan-badan Berkanun atau Firma.
7. Calon-calon mestilah benar-benar berminat dalam bidang pengajaran dan penyelidikan.
8. Calon yang masih belum tamat pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda tidak layak memohon.

CARA-CARA MEMOHON
Borang permohonan beserta maklumat berkaitan elaun serta kemudahan-kemudahan yang diperolehi di bawah Skim Latihan Akademik Bumiputera/IPTA boleh diperolehi sama ada dengan datang sendiri atau melalui pos dengan mengemukakan sampul surat berukuran 25cm x 32cm bersetem 50 sen dan beralamat sendiri kepada:-
Jabatan Pendaftar
  Universiti Malaysia Perlis
  Tingkat 1, Bangunan KWSP
  Jalan Bukit Lagi
  01000 Kangar
Perlis
(Sila catatkan SLAB & SLAI/UniMAP 2010/2011 dan nyatakan bidang pengkhususan di sudut kiri sampul surat permohonan)
Borang juga boleh diperolehi di sini :- ( Borang Permohonan )
PERMOHONAN ADALAH DIBUKA SEPANJANG TAHUN

PERINGATAN
1. Pemohon adalah dikehendaki membuat persediaan awal dengan mengambil peperiksaan IELTS/TOEFL/GMAT/GRE (yang mana berkenaan) dan juga telah mendapat tawaran pengajian di universiti-universiti yang diiktiraf oleh kerajaan.
2. Borang-borang permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses.

Sistem Pemantauan Kemajuan Pelajar (SLAB/SLAI) Dibuka

Sistem ini boleh digunapakai oleh semua pelajar tajaan KPT, pegawai IPT yang terlibat dalam pengendalian urusan pelajar, dan pegawai yang berkhidmat di Edu Malaysia. Maklumat yang dikemaskini adalah berdasarkan format laporan prestasi pelajar yang disediakan oleh kementerian sahaja (P.S.D. Form). Pelajar boleh membuat semakan melalui nombor kad pengenalan, manakala pihak Edu Malaysia boleh membuat semakan melalui log ID dan kata laluan yang diberi oleh Bahagian Biasiswa melalui emel.

SEMAK SINI

Keputusan Permohonan MyBrain15 Bil. 07/2011

Untuk calon yang memohon MyBrain 15, anda boleh menyemak keputusan sekarang dengan melayari laman web mohe.KLIK SINI untuk terus ke bahagian semakan

Wednesday, 23 November 2011

Kajian Malaysian Soft Skills Scale (My3S)

Perhatian  kepada pelajar semester satu warganegara malaysia, program sarjana muda uitm, sesi kemasukan september 2011

Dimaklumkan bahawa pihak Kementerian Pengajian Tinggi sedang melaksanakan Kajian Malaysian Soft Skills Scale (My3S) mulai 15 November hingga 11 Disember 2011.

Oleh itu Semua Pelajar Semester Satu (1)  Warganegara Malaysia bagi Program Sarjana Muda UiTM, Sesi kemasukan September 2011 adalah diwajibkan untuk melayari laman sesawang  di alamat http://jpt.mohe.gov.my/my3s dan melaksanakan kajian tersebut dengan mendaftar menggunakan nombor kad matrik pelajar sebagai nama pengguna dan nombor kad pengenalan sebagai kata laluan.

Sekiranya menghadapi masalah sila rujuk pegawai di fakulti/cawangan/kampus UiTM negeri masing-masing

Kerjasama diucapkan terima kasih. Sekian.

Prof. Madya Dr Roziah Mohd Janor
Pengarah Hal Ehwal Kurikulum
Unit Hal Ehwal Kurikulum
Bahagian Hal Ehwal Akademik,UiTM

Tuesday, 22 November 2011

TENTATIVE PROGRAM MY BRAIN 15

Time
23 November · 08:30 - 12:00

Location

Created by:

More info
8.30 pagi Pendaftaran

9.00 pagi Taklimat 1 – Pengenalan Program Pengajian Pasca Siswazah
Oleh : Profesor Madya Dr Zuhaina Zakaria,
Timbalan Dekan, Institut Pengajian Siswazah (IPSis)

9.30 pagi Taklimat 2 – Peluang Biasiswa
Oleh: En. Suharmi Bin Ismail,
Ketua Penolong Setiausaha-Bahagian MyBrain15,
Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)

10.00 pagi Rehat


10.15 pagi Taklimat 3 - Pengenalan kepada Penyelidikan
Oleh: Dr Zulhabri Ismail,
Fello Penyelidikan (Persidangan),
Institut Pengurusan Penyelidikan

11.30 pagi Taklimat 4 – Persediaan Penyediaan Kertas Cadangan Penyelidikan
Oleh : Dr Mohd Khairul Mohd Salleh
Fello Penyelidikan (Interdisciplinary),
Institut Pengurusan Penyelidikan

12.30 tengah hari Sesi soal jawab & Bersurai

Monday, 14 November 2011

VC's Honorary Doctorate from Stuttgart

Our Vice Chancellor, Dato' Prof. Ir Dr Sahol Hamid Abu Bakar, FASc., will be conferred the Honorary Doctor of Engineering by the University of Stuttgart in Germany.  The ceremony will be held in Stuttgart on 18 November 2011. The conferment will thus make our Vice Chancellor the first Malay recipient to have been given such honour by Stuttgart, and also the first from Asia. The recognition is the outcome of Dato' Sahol's  immense contributions in civil engineering, particularly in the areas of scientific research, achievements in the field of hydraulic engineering and the management of water resources.

It is hoped that the conferment of such prestigious honour, which has been acquired through recommendations from Stuttgart's Faculty of Civil and Environment Engineering, will pave the way for other members of the academe throughout the country to take Malaysia and the university they represent to greater heights by being forerunners in the frontiers of knowledge of the 21st century.

Friday, 11 November 2011

Perhatian Kepada Alumni UiTM Tahun 2006 – 2010

Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera,

Tuan/Puan,

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pengajian Tinggi sedang menjalankan Kajian Pengesanan Graduan Susulan ( SKPG II ) buat kali kedua. Kajian ini bermula dari 15 Ogos hingga 30 November 2011 mensasarkan graduan yang telah menamatkan pengajian lebih daripada setahun, graduan menganggur dan juga graduan yang sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. Hasil dari kajian ini, ianya diharap dapat menunjukkan status graduan dari aspek pekerjaan dan perkembangan kerjaya setelah lebih setahun mereka menamatkan pengajian.

Untuk   menghasilkan dapatan kajian  yang   relevan   pihak  KPT  memerlukan   bilangan  responden  yang  ramai.   Justeru   itu   kerjasama   dari   pihak   tuan/puan  amat  diperlukan  dan  dihargai  untuk  menghebahkan   butiran  mengenai   kajian   ini  dengan membuat pautan laman sesawang UiTM ke laman rasmi kajian ini iaitu http://graduat.mohe.gov.my/kajiansusulan

Segala kerjasama dan komitmen daripada tuan/puan diucapkan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

PROF IR DR HJ ABDUL RAHMAN OMAR
Timbalan Naib Canselor
(Penyelidikan & Inovasi)

Thursday, 3 November 2011

APAKAH STATUS CALON TPM UITM SELEPAS HABIS PENGAJIAN?

Tentu ramai yang tidak tahu dan ingin tahu apakah status calon tpm uitm selepas habis pengajian.Apabila anda bersetuju dan menandatangani kontrak tpm uitm bermakna anda sudah pun terikat untuk berkhidmat dengan uitm minimum selama tujuh tahun selepas tamat pengajian, dan sebagai balasan pihak uitm akan menanggung semua kos semasa pengajian anda dan juga pemberian elaun.

Biasanya pengajian anda ditanggung oleh pihak uitm mengikut tempoh pengajian, contohnya 1 setengah tahun untuk master by coursework,2 tahun untuk master by research, dan 3 tahun untuk phd.sekiranya anda boleh habis pengajian tepat pada tempoh yang diberi, anda dikehendaki melapor diri di JPBSM dengan segera.Apabila anda sudah melapor diri, anda akan terus dihantar untuk berkhidmat di cawangan-cawangan uitm seluruh negara.Tetapi persoalannya apakah status anda pada masa ini?tetap atau kontrak?

untuk pengetahuan semua, 6 bulan pertama anda berkhidmat, status anda masih lagi pensyarah kontrak di mana dalam tempoh ini, anda akan dinilai oleh pihak cawangan uitm sebelum anda diserap ke jawatan tetap. Gred gaji anda juga masih lagi DM 41 untuk tpm by master.Selepas habis 6 bulan, anda akan ditemuduga terlebih dahulu dan barulah diserap ke jawatan tetap dengan gred gaji DM 45.

Selesai sudah penerangan untuk calon yang berjaya habis pengajian tepat pada tempoh yang diberi, tetapi bagaiman pula sekiranya anda tidak dapat menghabiskan pengajian anda tepat pada tempoh yang diberi?

bagi yang tidak dapat habis pengajian tepat pada tempoh yang diberi.anda juga perlu melapor diri ke JPBSM selepas tempoh tamat. Anda juga akan dihantar ke cawangan walaupun masih dalam pengajian dimana anda perlu berkhidmat sambil berusaha menghabiskan pengajian anda. Anda juga akan berstatus pensyarah kontrak dengan gred gaji sama dengan yang di atas. cuma tempoh yang diberi untuk anda menghabiskan pengajian adalah selama setahun selepas dihantar berkhidmat ke cawangan dan sekiranya anda masih lagi tidak dapat menghabiskannya kontrak anda akan terbatal.

tetapi perlu diingatkan semuanya bergantung pada fakulti.kalau banyak kekosongan mungkin anda amat diperlukan.

harap penerangan ini membantu..terima kasih.

Wednesday, 26 October 2011

CAREER FOR MALAYSIAN CITIZENS IN FELCRA BERHAD 2011

FELCRA menjemput individu-individu berkelayakan dan bermotivasi bagi mengisi kekosongan jawatan berikut:-
 1. Penolong Eksekutif (Perladangan)
 2. Penolong Eksekutif (Pentadbiran)
 3.  
 4. Penolong Eksekutif (Pembangunan Peserta)

Permohonan hendaklah menggunakan Borang FELCRA 1 atau menghantar ‘resume’ beserta salinan kad pengenalan, sijil-sijil persekolahan serta dokumen sokongan yang telah disahkan dan sekeping gambar terbaru berukuran pasport. Sila tuliskan nama jawatan di sudut kiri sampul surat dan majukan permohonan tersebut
kepada:-

Pengurus Kanan Pengurusan Sumber Manusia,
Aras 4, Wisma FELCRA,
Lot PT 4780, Jalan Rejang, Setapak Jaya,
Peti Surat 12254,
50772 Kuala Lumpur

Tarikh Tutup :- 15 November 2011

MAKLUMAT LANJUT Sila Klik Sini

Monday, 24 October 2011

Notis Penghantaran Dokumen Lengkap Biasiswa TPM Yang Telah Memulakan Pengajian / Dalam Pengajian

Kepada penerima tawaran Skim Biasiswa TPM tahun 2011/2012 yang telah memulakan pengajian / dalam pengajian.


Tuan/Puan diminta untuk mengemukakan dokumen sokongan tawaran yang telah LENGKAP  mengikut senarai semak yang telah dinyatakan dalam buku panduan biasiswa. Selewat-lewatnya pada 01 November 2011.


Dokumen berkenaan adalah bagi urusan penajaan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). Kelewatan penghantaran dokumen akan mempengaruhi tempoh penajaan pengajian.


Sekian ,harap maklum.

sumber dari jpbsm 

Wednesday, 19 October 2011

Permohonan Kemasukan Ke UiTM Sesi 2 2011/ 2012

 1. Permohonan dalam talian melalui laman web http://online.uitm.edu.my/ akan dibuka pada 15 Oktober 2011 (Sabtu) Jam 12 Tengahari sehingga 16 November 2011 bagi peringkat pengajian:
  • Program Ijazah Sarjana Muda Sepenuh Masa
  • Program Profesional (LW222 dan LW601 sahaja)
  • Penerapan pelajar UiTM sahaja Sepenuh Masa
  • Program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Luar Kampus (PLK) (rujuk pautan Program yang ditawarkan melalui http://online.uitm.edu.my/ )
  • Program Ijazah Sarjana Muda Setara Sepenuh Masa (SS)  (rujuk pautan Program yang ditawarkan melalui http://online.uitm.edu.my/ )
 2. Pemohon dikehendaki membuat pembayaran yuran pemprosesan dengan menggunakan nombor kad pengenalan pemohon (bukan wakil), di mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional (BSN) atau menggunakan mesin ATM BSN bermula 15 Oktober 2011 sehingga 16 November 2011.
 3. Setelah membuat pembayaran, pemohon boleh melakukan permohonan melalui laman Web Aplikasi Elektronik UiTM yang beralamat http://online.uitm.edu.my/ dengan memasukkan nombor slip yang didapati dari kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN).Pemohon diingatkan agar menyimpan slip pembayaran untuk tujuan rujukan dan sebagai bukti sah pembayaran.

Tuesday, 11 October 2011

BORANG-BORANG YANG DIPERLUKAN UNTUK TPM UITM

tahniah diucapkan kepada calon-calon yang berjaya mendapat tawaran tpm uitm tahun 2011.ingin diingatkan disini supaya cepat-cepat uruskan borang-borang tpm kerana ianya memakan masa untuk diselesaikan.untuk elaun juga hanya akan diberi selepas semua borang-borang ini dihantar.selepas 3 bulan borang dihantar barulah anda mendapat elaun pertama anda.jikalau lambat menghantar borang maka lagi lambat la elaun masuk.untuk memudahkan urusan anda semua,di sini saya sertakan borang-borang yang diperlukan untuk tpm uitm ini.harap ianya membantu.

DAPATKAN BORANG DI SINI

Thursday, 6 October 2011

PENGGUNAAN SOFTWARE ENDNOTE UNTUK RESEARCHERS

Ramai penyelidik, penulis ilmiah, pelajar, dan pustakawan menggunakan EndNote untuk mencari pangkalan data bibliografi dalam talian, menyusun rujukan mereka, imej dan PDF dalam bahasa apa-apa sahaja, dan mewujudkan senarai bibliografi dan angka serta-merta. Daripada menghabiskan masa menaip bibliografi, atau menggunakan kad indeks untuk menganjurkan rujukan mereka, ianya lebih mudah dilakukan dengan menggunakan ENDNOTE.

untuk sesiapa yang ingin mendapatkan software ini, anda boleh dapatkan 


DI SINI

Thursday, 29 September 2011

SENARAI PENERIMA BIASISWA SKIM TENAGA PENGAJAR MUDA ( TPM ) UiTM 2011

Berikut adalah senarai nama yang telah ditawarkan "TAWARAN BERSYARAT BIASISWA DI BAWAH SKIM TENAGA PENGAJAR MUDA UiTM TAHUN 2011/2012' MENGIKUT FAKULTI.


Senarai ini akan dikemaskini dari masa ke semasa sehingga 30 september 2011

sila klik pada gambar untuk besarkan

Tuesday, 27 September 2011

ANTARA PTPTN 3% DAN UJRAH 1%..BAIK BURUKNYA ANDA TENTUKAN SENDIRI

1- Setelah meneliti dokumen PTPTN dalam sistem Ujrah, saya mempunyai beberapa perspektif seperti yang akan dibentangkan.

2- Perubahan sistem 3% kepada 1% yang dinamakan sistem Ujrah sebenarnya mempunyai helah tertentu yang harus diketahuï sebelum diisi.

3- Baki yang dikira bukan baki semasa, tetapi adalah baki pada tahun tertentu, dalam kes ini Jun 2008.

4- Perjanjian yang adil sebenarnya hendaklah menggunakan jumlah asal pinjaman seperti yang terdapat dalam perjanjian asal.

5- Menggunakan baki pada tarikh yang berlainan sebenarnya menimbulkan keraguan, contohnya apabila peminjam telah meminjam pada tahun Jun 2000 hingga Mei 2003 (selama 3 tahun).

6- Dalam kes ini, peminjam telah dikenakan kos sebanyak 3% dari tahun 2003 hingga 2008.

7- Justeru, jika pinjaman asal bernilai RM 24000, dengan dicampur dengan kos di atas (3 % x 5 tahun) akan bernilai RM 24000 + RM 3600.

8- Dengan anggapan peminjam belum lagi membayar sebarang jumlah sehingga tarikh tersebut, jumlah yang dinilai dalam perjanjian ini sebenarnya bernilai RM 27600.

9- Melaluï sistem Ujrah, peminjam akan dikenakan 1% daripada jumlah (RM 27600) ini bernilai RM 276, selama 126 bulan iaitu 10.5 tahun.

10- Justeru, peminjam akan dikenakan tambahan sebanyak RM 276 x 10.5 iaitu RM 2898.

11- Maka jumlah sebenar yang dikehendaki dibayar oleh peminjam adalah RM 27600 + RM 2898 iaitu RM 30498.

12- Maka peminjam akan membayar RM 30498 setelah meminjam sebanyak RM 24000.

13- Ini melibatkan pertambahan jumlah sebanyak RM 6498 daripada jumlah asal pinjaman, atau 27.075% daripada jumlah asal.

14- Sebenarnya, setelah dikira, sistem ini adalah satu helah bagi PTPTN mendapatkan kembali bayaran balik dengan cara potongan gaji.

15- Setelah menandatangani perjanjian sistem Ujrah ini, peminjam akan membayar secara potongan gaji tanpa boleh mengelak daripada membayar pinjaman ini.

16- Ini bermakna, keuntungan adalah kepada PTPTN, yang mengambil 27.075% daripada pinjaman asal, DAN pembayaran on-time melaluï potongan gaji.

17- Saya melihat ini sebenarnya adalah helah untuk memaksa peminjam membayar melaluï potongan gaji, dan bukan sebagai satu “ihsan” untuk mengurangkan beban peminjam.

18- Saya melihat ini adalah helah bagi memastikan peminjam yang selama ini hanya membayar RM 50 sebulan, yang entah bila akan habis membayar pinjamannya, akan membayar RM 200+ sebulan mulaï tarikh sistem Ujrah diluluskan.

19- Lebih menguntungkan pihak PTPTN, ia akan berlaku secara clean atas topeng Syari`ah.

??? ???? ?? ?? ???? ???? ??? ??? ????? ???? ??????

Wallahu a`lam.

Monday, 26 September 2011

PERMOHONAN KPLI-JQAF 2012 SUDAH DI BUKA


IKLAN PERMOHONAN
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mempelawa calon yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-SR) j-QAF Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS) di Institut Pendidikan Guru(IPG), KPM.
1. KETERANGAN PROGRAM

1.1 Nama Program : Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-SR) j-QAF

Mod Latihan : Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS)

Tempoh Pengajian : 1 1/2 Tahun (18 Bulan)2. SYARAT-SYARAT KELAYAKAN ASAS
Calon-calon hendaklah:
2.1 Warganegara Malaysia.
2.2 Calon hendaklah sihat fizikal dan mental.
2.3 Berumur tidak melebihi 35 tahun pada 1 Januari 2012 iaitu lahir pada atau selepas 1 Januari 1977.
2.4
Memiliki sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Pengajian Islam atau Pengajian Bahasa Arab atau al-Quran atau bidang yang berkaitan yang setaraf dengannya daripada Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) tempatan atau luar negara yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Pemohon perlu merujuk laman sesawang JPA di alamat berikut : http://www.interactive.jpa.gov.my/webinteraktif/frmMainIktiraf.asp
2.5 Memiliki kepujian Bahasa Melayu di peringkat SPM atau SPM(V) serta lulus ujian lisan atau Prinsipal Bahasa Melayu di peringkat STPM.
3. KEUTAMAAN
3.1 Calon yang memiliki Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 2.75 ke atas.
3.2 Calon yang memiliki ijazah yang bertepatan dengan bidang pengkhususan.
3.3 Calon yang memiliki pengalaman mengajar dalam bidang pendidikan .
3.4 Calon yang aktif dalam kegiatan kokurikulum.
3.5 Calon yang bersedia dilatih di mana-mana kampus IPG, KPM dan bersedia ditempatkan di mana-mana sekolah termasuk di kawasan pedalaman seluruh negara.
4. CALON TIDAK LAYAK MEMOHON

4.1
Calon yang telah memiliki kelayakan ikhtisas perguruan seperti Ijazah Sarjana Muda dengan Pendidikan, Diploma dengan Pendidikan, Diploma Pendidikan, Diploma Perguruan atau Sijil Perguruan.

4.2
Calon yang masih terikat dengan Kontrak Perkhidmatan Agensi Kerajaan termasuk yang sedang mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah Mod Latihan Perguruan Kursus Dalam Cuti (KDC) atau Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS) kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia.

4.3
Calon yang pernah meletakkan jawatan dalam perkhidmatan kerajaan.

4.4
Calon yang pernah dikenakan tindakan tatatertib atau sedang dalam proses tindakan tatatertib semasa dalam perkhidmatan atau dalam latihan.

4.5
Calon yang pernah atau sedang disabitkan dalam kesalahan penyalahgunaan dadah atau jenayah.

5. BIDANG PENGKHUSUSAN YANG DITAWARKAN
Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-SR)j-QAF Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS)
5.1 Bidang pengajian yang ditawarkan adalah seperti berikut:
(i) Bahasa Arab
(ii) Pendidikan Islam
(iii) Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran j-QAF)
6. CARA MENGEMUKAKAN PERMOHONAN

6.1
Permohonan hanya boleh dibuat secara atas talian (online) dengan melayari laman sesawang Kementerian Pelajaran Malaysia di alamat: http://www.moe.gov.my mulai 26 September 2011 mulai jam 9.00 pagi.
6.2
Permohonan dalam talian boleh dibuat dengan menggunakan Nombor Pengenalan Individu (PIN) yang boleh dibeli di Bank Simpanan Nasional (BSN) di seluruh negara dengan bayaran RM6.00 (Ringgit Malaysia Enam sahaja) melalui saluran kaunter, mesin ATM, Perbankan Internet dan Perbankan Sistem Maklumat Ringkas (SMS Banking). Pembelian nombor PIN melalui saluran mesin ATM, Perbankan Internet dan Perbankan Sistem Maklumat Ringkas (SMS Banking) adalah bagi pemohon yang mempunyai akaun dengan Bank Simpanan Nasional.
6.3
Pemohon dinasihatkan melayari laman sesawang : http://www.moe.gov.my bagi mendapatkan maklumat iklan, bidang pengkhususan dan gred minimum serta kalendar aktiviti sebelum membuat permohonan.
6.4 Calon dibenarkan mengemukakan SATU permohonan sahaja.
6.5
Calon boleh menggunakan nombor PIN yang sama untuk membuat pindaan butiran kepada permohonan yang telah dihantar. Pindaan butiran permohonan dihadkan tiga kali sahaja dan hendaklah dibuat sebelum tarikh tutup permohonan.
6.6 Maklumat yang tidak benar dan tidak lengkap boleh mengakibatkan permohonan ditolak.


7. MAKLUMAN DAN PERHATIAN
7.1
Calon yang memenuhi syarat-syarat kelayakan asas untuk mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-SR) j-QAF Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS) ini diwajibkan menduduki Ujian Pemilihan Calon Guru Malaysia (Malaysian Teacher Selection Test – MTeST) dan menghadiri temu duga yang akan ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
7.2
Keutamaan akan diberi kepada calon yang mempunyai ijazah yang tepat dan bersesuaian dengan bidang yang dipohon. (Sila rujuk senarai kesesuaian ijazah di Bahagian Kesesuaian Ijazah – KESESUAIAN IJAZAH DENGAN BIDANG PENGKHUSUSAN YANG DITAWARKAN untuk maklumat lanjut).
7.3
Calon yang dipanggil menduduki MTeST dikehendaki mencetak Tiket Panggilan Ujian daripada laman web Kementerian Pelajaran Malaysia dan dibawa bersama semasa ujian.
7.4
Calon yang layak dipanggil temu duga dikehendaki mencetak Surat Panggilan Temu Duga, Lembaran Pernyataan Hasrat, dan Borang Butiran Diri daripada laman sesawang. Borang Butiran Diri dan Lembaran Pernyataan Hasrat yang telah diisi dan dilengkapkan hendaklah dibawa bersama-sama dengan dokumen-dokumen lain pada hari temu duga. Bahagian Pendidikan Guru tidak akan mengeluarkan makluman secara bersurat kepada calon.
7.5
Calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia atau badan berkanun dikehendaki membawa Surat Pengesahan Ketua Jabatan semasa temu duga.
7.6
Calon yang berjaya ditawarkan kursus akan menerima surat tawaran rasmi semasa melaporkan diri di Institut Pendidikan Guru yang ditetapkan.
7.7
Calon adalah dinasihatkan supaya terlebih dahulu membuat semakan kepada status kelayakan ijazah yang diiktiraf oleh kerajaan dengan melayari portal di alamat berikut : http://www.interactive.jpa.gov.my/webinteraktif/frmMainIktiraf.asp
7.8
Maklumat permohonan yang tidak lengkap atau tidak benar, boleh mengakibatkan permohonan ditolak.
8. PENDAFTARAN
Calon yang ditawarkan mengikuti kursus ini akan mendaftar di Institut Pendidikan Guru yang ditentukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tarikh yang akan ditetapkan. Calon yang telah ditemu duga dan tidak menerima sebarang maklumat dalam tempoh satu (1) bulan selepas tarikh pendaftaran di Institut Pendidikan Guru dianggap tidak berjaya. Bahagian ini tidak akan mengeluarkan maklumat secara bersurat kepada calon.
9. IKATAN PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU
Calon yang ditawarkan mengikuti kursus di Institut Pendidikan Guru adalah tertakluk kepada ikatan Perjanjian Pendidikan Guru seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Calon hendaklah bersetuju dan patuh dengan kontrak perjanjian untuk dilatih di mana-mana kampus IPG, KPM dan bersedia ditempatkandi mana-mana sekolah termasuk di kawasan pedalaman seluruh negara seperti yang diarahkan oleh pihak kerajaan setelah tamat berkursus.
10. TARIKH TUTUP PERMOHONAN
Permohonan bagi Ambilan Januari 2012 ditutup pada 9 Oktober 2011 (AHAD).
11. ALAMAT BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Sila hubungi alamat berikut sekiranya ada sebarang pertanyaan berkaitan permohonan :
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
ARAS 3, BLOK E13, PARCEL E
KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA
( u.p : Unit Pengurusan Pengambilan Pelajar )
Nombor Telefon :
03-88841260
03-88841254
03-88841259
03-88841280
03-88841256

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
Cawangan Sabah
d/a Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya
Peti Surat 10491
88805 Kota Kinabalu, Sabah
Nombor Telefon : 088–236804
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
Cawangan Sarawak
Jalan College
93259 Kuching, Sarawak
Nombor Telefon : 082 – 258045

Sunday, 25 September 2011

APA ITU IGS RESEARCH SEMINARS

 • IGS Research Skills
  IGS Research Skills seminar provides opportunities for research students to develop essential skills that will be of value in completing their research in a timely manner. The seminars are conducted systematically by offering relevant modules. These modules are COMPULSORY for all new registered research students. Certificate of attendance will be given to those who complete all modules. Only students with this certificate will be allowed to proceed to Defence of Proposal.
 • IGS Research Data Analysis Skills
  This seminar will help postgraduate students on how to do basic data analysis by using practical hands on approach with real research data sets.  Participants will learn how to prepare data for analysis and how to use SPSS, a statistical package designed to manage, organise and analyse research  data.
 • IGS Research Writing Skills
  As part of our training programme for research degree students, the Institute of Graduate Studies is pleased to present a series of seminars on Thesis Writing. The aim of the seminars is to assist postgraduate research students to gain a clear understanding of the thesis writing process and develop essential skills and strategies for writing a thesis. In addition, it also provides a platform for sharing research and writing experiences and receives feedback during their thesis writing process.

  detailed on IPSIS

Thursday, 22 September 2011

CAREER FOR MALAYSIAN CITIZENS IN BANK SIMPANAN NASIONAL (BSN)

Career BSN has progressed significantly since as a statutory body under the is serviced by more than 5,000 employees in over 383 branches nationwide. In view of our strategic transformation plans to strengthen and propel BSN to greater heights, we seek committed and talented individuals to fill the following position:-


Calon-calon yang berminat dan berkelayakan dipelawa untuk mengisi jawatan berikut:

1. Industrial Relations Executive
2. State Director

Click Here for Job Advertisement
Click Here for More Detail

Closing Date: 7 October 2011

UiTM Tawar Peluang Kedua

Pelajar lepasan STPM, program asasi dan kolej matrikulasi yang tidak berjaya meneruskan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda boleh memohon untuk menyambung pengajian di peringkat diploma UiTM.

Dato’ Prof. Ir. Dr. Sahol Hamid Abu Bakar, Naib Canselor UiTM berkata, tujuan penawaran itu adalah untuk memberi peluang kedua kepada pelajar berkenaan kerana menyifatkan mereka golongan yang pintar apabila mendapat keputusan baik dalam SPM dan STPM sebelum ini.

Saturday, 17 September 2011

UTM mendominasi PECIPTA 2011 mendahului Universiti Penyelidikan lain

KUALA LUMPUR, 16 September: – Universiti Teknologi Malaysia (UTM) sekali lagi mendominasi  Persidangan dan Ekspo Antarabangsa Ciptaan Institusi Pengajian Tinggi (PECIPTA) 2011 apabila memenangi emas terbanyak di pameran selama tiga hari yang berakhir semalam.
Naib Canselor Profesor Datuk Ir Dr Zaini Ujang berkata, pencapaian cemerlang UTM memenangi sembilan pingat emas pada tahun ini mengulangi kejayaan tahun 2009 apabila memenangi emas terbanyak bersama Universiti Malaya (UM).
PECIPTA yang diadakan setiap dua tahun sekali merupakan ekspo inovasi yang terbesar dan berprestij di negara ini kerana disertai oleh semua institusi pengajian tinggi awam.
PECIPTA dianjurkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan tuan rumah dipilih di kalangan unversiti awam.
Pada tahun ini PECIPTA disertai oleh 24 institusi pengajian tinggi awam dan swasta membabitkan lebh 450 produk.
Antara faktor yang menyumbang kepada kejayaan UTM ialah semua produk yang dipamerkan adalah produk baru yang belum pernah menyertai sebarang pertandingan dan telah diterbitkan dalam jurnal berimpak tinggi.
Selain itu, produk berkenaan mempunyai pelan perancangan perniagaan dan telah mendapat perlindungan harta intelek.
Dua penyelidik UTM Profesor Dr Noor Aini Abd Rashid dan Prof Madya Dr Mohamad Kamal A Rahim masing-masing memenangi dua ingat emas.
Penyelidik yang turut memenangi pingat emas ialah Prof Dr Azman Hassan, Dr Mohd Ridzuan Ahmad, Prof Madya Ir Dr Shahrul Kamal Abdul Rahim, Mailin Mison dan Profesor Dr Naomie Salim.
Mailin yang bertugas sebagai Pegawai Penyelidik di Institut Pembangunan Bioproduk menghasilkan coklat minyak kelapa dara yang kaya dengan antioksida.
Coklat yang dihasilkannya menyediakan keperluan nutrisi harian untuk tubuh bagi meningkatkan sistem ketahanan badan untuk mencegah serangan penyakit.

Friday, 16 September 2011

CAREER FOR MALAYSIAN CITIZEN IN PERBADANAN PUTRAJAYA 2011

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan untuk mengisi kekosongan seperti jawatan berikut.


1. ARKITEK
2. JURUTERA
3. PEGAWAI UNDANG-UNDANG
4. PEGAWAI PERTANIAN
5. PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
6. AHLI MUZIK
7. PEREKA
8. PENOLONG PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT
9. PEMBANTU KESIHATAN AWAM
10. JURUTEKNIK (AWAM)
11. PEREKA GRED
12. PEMBANTU PERTANIAN
13. PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN
14. PEKERJA RENDAH AWAM

Tarikh Tutup Permohonan: 3 Oktober 2011

DOWNLOAD SYARAT KELAYAKAN
DOWNLOAD CARA MEMOHON

Thursday, 15 September 2011

Pertandingan Cipta Lirik dan Lagu Bulan Inovasi UiTM 2011

Pertandingan Cipta Lirik dan Lagu Bulan Inovasi UiTM 2011 ini bertujuan untuk memberi peluang kepada pencinta seni melahirkan dan seterusnya mengasah bakat melalui alunan muzik yang mempunyai melodi bersifat kontemporari serta segar. Menggunakan instrumen muzik yang asas anda dipelawa menyertai pertandingan ini yang akan berakhir pada 23 September 2011.  Pemenang pertandingan ini dijanjikan wang tunai, sijil penyertaan dan cenderahati.

Friendly Message From UiTM Examination Affairs Division

Message:

The Examination Affairs Division of UiTM would like to wish all students the very best in the coming final examinations scheduled from September 19 to October 09, 2011. We would also like to remind students to observe the following :

 1. Take good care of your health and practise good time management;
 2. Stay focused on studying and revising;
 3. Double check your exam timetable and venue.
 4. Come at least 30 minutes before examination begins;
 5. Bring along with you these important items:
  • Student Matriculation Card
  • Statement of Qualification to sit for the examination;
 6. Refrain from copying or cheating during the examination. The risk is just too great!;
 7. Please be appropriately attired in accordance with the University Dress Code.

WITH BEST WISHES

Zaemah Sukaimi
Director of Examination Affairs
UiTM SHAH ALAM

Wednesday, 14 September 2011

HP sedia latihan, peluang pekerjaan untuk pelajar UiTM, IPT (Sumber Dari Berita Harian)

GRADUAN bidang teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) kini mempunyai peluang meneroka peluang pekerjaan sebagai penguji perisian menerusi latihan khusus disediakan syarikat perisian Hewlett-Packard (HP).
Syarikat berkenaan sudah menjalankan dua latihan sejak dua tahun lalu di Universiti Teknologi MARA (UiTM) dan bercadang memperluas latihan ke beberapa universiti tempatan.
Latihan pertama pada 2009 khusus untuk 93 pelajar tahun akhir di Fakulti Sains Komputer dan Matematik (FSKM) manakala kumpulan kedua seramai 80 pelajar fakulti sama baru menamatkan latihan masing-masing bulan lalu.

Ketua Unit Penyelidikan dan Hubungan Industri FSKM, Prof Dr Isahak Kassim, berkata latihan selama lapan minggu itu diberikan percuma kepada pelajar tahun akhir sebagai persediaan sebelum memasuki pasaran kerja.

Katanya, pelajar didedahkan dengan kemahiran menggunakan aplikasi khas yang dibangunkan HP untuk menguji perisian baru yang masih belum dipasarkan.

“Sebelum ini, tidak ramai graduan ICT yang mahir menggunakan aplikasi untuk menguji perisian baru dan syarikat terpaksa mengambil pakar dari luar negara.
“Menerusi kerjasama pintar HP dan Technology Education Leader (TEL), UiTM berjaya melahirkan lebih 170 graduan berkemahiran menguji perisian baru,” katanya di Shah Alam, Selangor, baru-baru ini.

Majlis penyampaian sijil kepada 80 pelajar kumpulan kedua latihan berkenaan disempurnakan Timbalan Ketua Pengarah (Jabatan Institusi Pengajian Tinggi Awam), Kementerian Pengajian Tinggi, Prof Dr Morshidi Sirat.

Hadir sama Pengarah Pendidikan Perisian HP, Yeow Cheng Lian, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Pengantarabangsaan) UiTM, Prof Dr Azni Zain Ahmed, Pengerusi TEL, Datuk Ibrahim Thambychik dan Ketua Pegawai Eksekutif TEL, Datin Zaharah Jelani.

Zaharah berkata, kumpulan ketiga pelajar tahun akhir FSKM UiTM akan mengikuti latihan sama tahun depan.

Katanya, beberapa lagi universiti awam seperti Universiti Malaya, Universiti Putra Malaysia, Universiti Malaysia Sarawak dan politeknik juga menunjukkan minat mendedahkan pelajar tahun akhir ICT mereka dengan latihan aplikasi menguji perisian itu.

Beliau berkata, latihan itu akan diperluas ke institusi lain selepas mendapat geran daripada Kementerian Pengajian Tinggi.

Tuesday, 13 September 2011

CAREER IN UNIVERSITY TEKNOLOGI MARA (UiTM)

Career Universiti Teknologi MARA invites all candidates Bumiputera Malaysian citizens who are qualified in fields relating to filling vacancies for permanent / contract (OS29000) at the Medical Faculty of UiTM Campus Mumbai / Campus Sg Buloh to meet the Vision 2020's.1. PENOLONG PEGAWAI FARMASI
2. ATENDAN KESIHATAN

Tarikh Tutup Permohonan: 22 September 2011

Download syarat Lantikan
Download Borang Permohonan

SKIM FELLOWSHIP UITM SUDAH DIBUKA

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Sukacita dimaklumkan bahawa permohonan untuk Skim Fellowship UiTM telah
dibuka pada 15hb Ogos 2011. Borang permohonan boleh dimuat turun dari
laman web IPSis dan perlu dikembalikan ke pejabat IPSis selewat-lewatnya
pada 13hb September 2011.

Pemilihan akan dilakukan melalui temuduga yang akan dikendalikan oleh
IPSis.

Tarikh-tarikh ini telah pun dimaklumkan kepada pelajar semasa mereka
mendaftar tempohari dan juga melalui laman web dan facebook IPSis.
Sekian dimaklumkan dan terima kasih.

Sunday, 11 September 2011

KEPUTUSAN BIASISWA TENAGA PENGAJAR MUDA UITM 2011 SUDAH KELUAR

Pertama sekali tahniah diucapkan kepada calon-calon yang berjaya mendapat tawaran biasiswa tenaga pengajar muda uitm untuk tahun 2011. untuk pengetahuan semua, surat tawaran tpm 2011 sudah mula diedarkan bermula awal bulan september 2011 ini, tetapi edaran surat tawaran akan dibuat secara berperingkat-peringkat mengikut fakulti masing-masing.

pengedaran dibuat mengikut tarikh interview di mana sesi temuduga yang awal akan terlebih dahulu mendapat keputusan. setakat ini calon yang sudah menerima tawaran merupakan calon-calon yang menjalani sesi temuduga pada bulan mac 2011 dan april 2011.

tetapi harus diingatkan tidak semua surat tawaran yang ditemuduga pada bulan tersebut sudah diedarkan kerana ianya masih lagi dalam proses.

ingin dinyatakan di sini untuk biasiswa tpm ini, beberapa proses perlu dilakukan untuk mendapatkan calon-calon yang terbaik. proses-proses adalah seperti berikut
1. sesi permohonan tpm 2011
2. temuduga dengan pihak fakulti
3. tapisan dan pemilihan dari fakulti
4. nama calon yang dipilih oleh fakulti akan dihantar ke jpbsm
5. jpbsm akan membuat tapisan sekali lagi
6.edaran surat tawaran kepada calon-calon yang berjaya

Sunday, 21 August 2011

Detail on Skim Khidmat Siswazah (Graduate Service Scheme)

This scheme was introduced to supports students with monthly allowance of RM1300 while enable them to enhance their talents and soft skills by assisting in various activities at their respective faculties/branches/COEs. The appointment is for the current semester basis and interested students need to reapply every semester.

Eligibilities to Apply.
Registered Malaysian students pursuing Master by course work or research mode are eligible to  apply.

Academic Requirements
Must possess a Bachelor’s Degree  or equivalent qualification recognized by the Malaysian Government with the minimum requirement depends on the respective Faculty’s Postgraduate Academic Committee (JAPS).

How to ApplyThe Graduate Service Scheme is open for application every semester which is in March/April or September/October every year.
The applicants will fill in the application form via an online system e-sks. The application will be reviewed and recommended for the scheme by the respective faculties. Some faculties may call the applicant for interview session before making the recommendation. The successful applicants can then print the offer letter from the system.

ExpectationsRecipients of this scheme are assigned to their respective faculties/branches/centres for minimum of 6 hours per week. Assignments may be assisting in teaching, organizing seminars/conference, assisting at the laboratories, special projects and many others.

1st Annual IMMB Postgraduate Colloquium 2011

FOR MORE DETAILED>>>CLICK HERE

CAREER FOR MALAYSIAN CITIZENS IN BANK AGRO TERKINI 2011

Qualified Malaysian citizen are invited to apply job vacancies in Agrobank to fill the following position :


1. HR MANAGER INDUSTRIAL RELATIONS


Responsibilities :

 • Manage and addressing IR related matters among employee by provising advisory and consultancy role related to employment issues.
 • Responsible in handling Collective Agreement (CA) related matters by conducting regular meetings with Unions pertaining to unionised issues.
 • Handle trade disputes (if any) pertaining to any breach of fundamental terms of the CA
 • Managing disciplanary issues, misconduct, grievances, domestic inquiries and other activities. Preserving good industrial harmony and industrial relations amongst employees of the company.
 • Provide advice and counselling in all disciplanary issues and ensures that actions taken by the company are in conformity with the labor laws, the employees’ individual contracts and the company’s rules and regulations.
 • Representative for the company in cases involving staff i.e conciliation at IR Department, Hearing of IR cases and Hearing of Civil cases.
 • Liase with relavant authorities pertaining to IR matters i.e Malaysian Employers Federation (MEF), Panel Solicitors, IR Department, Labour Department and Ministry of Human Resource.
More recruitment visit BANK.NEJOBSMALAYSIA.COM

CAREER FOR MALAYSIAN CITIZENS IN INSTITUT PENYELIDIKAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM)

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas yang berkelayakan bagi mengisi jawatan berikut di Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM). 1. PEGAWAI EHWAL EKONOMI GRED E41
 2. PEMBANTU PENYELIDIK GRED Q17

Tarikh Tutup Permohonan: 25 Ogos 2011

DOWNLOAD SYARAT KELAYAKAN DAN BORANG PERMOHONAN