Tuesday, 2 July 2013

Iklan Jawatan Staf Pentadbiran & Pensyarah UiTM (Sarawak) Kampus Samarahan IIJawatan Staf Pentadbiran UiTM (Sarawak) Kampus Samarahan II
CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN

a. Semua permohonan hendaklah dibuat secara atas talian. URL adalah seperti berikut : http://www.sarawak.uitm.edu.my/spo/
b. Maklumat Jawatan dan syarat-syarat permohonan boleh diperoleh daripada lampiran berikut : Iklan Jawatan

c.Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses.
d.Salinan permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun mestilah melalui Ketua Jabatan  dan hendaklah disertakan dengan salinan rekod perkhidmatan yang dikemaskini semasa menghadiri temuduga akhir.

e.Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.
Tarikh tutup permohonan : 15 Julai 2013
Jawatan Pensyarah UiTM(Sarawak) Kampus Samarahan II
CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN
a. Semua permohonan handaklah dibuat melalui borang di sediakan. Borang PERMOHONAN JAWATAN PENSYARAH
b. Maklumat Jawatan dan syarat-syarat permohonan boleh diperoleh daripada lampiran berikut : Iklan Jawatan Pensyarah
c.Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses.
d.Salinan permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun mestilah melalui Ketua Jabatan  dan hendaklah disertakan dengan salinan rekod perkhidmatan yang dikemaskini semasa menghadiri temuduga akhir.

e.Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.
Tarikh tutup permohonan : 15 Julai 2013

Monday, 1 July 2013

Tawaran Pensyarah Sambilan iNED Bagi Program Ijazah Sarjana Muda Sesi Sept 2013 - Jan 2014

1. Calon yang berkelayakan adalah diperlukan untuk mengisi jawatan di atas mengikut syarat-syarat perlantikan seperti berikut:
a) Keutamaan akan diberikan kepada pensyarah sedia ada / pensyarah UiTM / Pentadbir UiTM.
b) Setiap pemohon hendaklah memiliki Sarjana (Master) dalam bidang berkaitan.
c) Pihak iNED UiTM boleh menamatkan tempoh perkhidmatan pada bila-bila masa, jika didapati melanggar etika dan peraturan yang ditetapkan.

2. Taraf jawatan – Sambilan (mengikut tempoh Pengajian iaitu bermula dari Sept 2013 - Jan 2014)

3. Kadar Bayaran : Fasilitator Seminar (SF) : RM100/jam dan Pemudahcara Pembelajaran (LF) : RM11.00/pelajar/bulan.

4. Calon yang berminat sila buat permohonan secara atas talian di http://pensyarah.ined.uitm.edu.my/smp

5. Tarikh  permohonan : 27 Jun 2013 (Khamis) - 16 Julai 2013 (Selasa)

Maklumat lanjut (Klik Disini).