Tuesday, 22 November 2011

TENTATIVE PROGRAM MY BRAIN 15

Time
23 November · 08:30 - 12:00

Location

Created by:

More info
8.30 pagi Pendaftaran

9.00 pagi Taklimat 1 – Pengenalan Program Pengajian Pasca Siswazah
Oleh : Profesor Madya Dr Zuhaina Zakaria,
Timbalan Dekan, Institut Pengajian Siswazah (IPSis)

9.30 pagi Taklimat 2 – Peluang Biasiswa
Oleh: En. Suharmi Bin Ismail,
Ketua Penolong Setiausaha-Bahagian MyBrain15,
Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)

10.00 pagi Rehat


10.15 pagi Taklimat 3 - Pengenalan kepada Penyelidikan
Oleh: Dr Zulhabri Ismail,
Fello Penyelidikan (Persidangan),
Institut Pengurusan Penyelidikan

11.30 pagi Taklimat 4 – Persediaan Penyediaan Kertas Cadangan Penyelidikan
Oleh : Dr Mohd Khairul Mohd Salleh
Fello Penyelidikan (Interdisciplinary),
Institut Pengurusan Penyelidikan

12.30 tengah hari Sesi soal jawab & Bersurai