Sunday, 11 October 2015

JAWATAN KOSONG AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK UITM JOHOR

Uni­ver­siti Teknologi MARA Cawan­gan Johor den­gan ini mem­pelawa calon-​calon Bumi­put­era War­gane­gara Malaysia yang berke­layakan dalam bidang-​bidang yang berkai­tan untuk mengisi jawatan Bukan Akademik secara Tetap/​Kontrak di Uni­ver­siti Teknologi MARA Cawan­gan Johor, Kam­pus Pasir Gudang/​Kampus Segamat.

Permohonan hendaklah dibuat menggunakan Borang Perjawatan Universiti Teknologi MARA. Borang dan syarat-syarat permohonan boleh diperolehi dengan melayari laman sesawang UiTM Cawangan Johor atau boleh diperolehi di Bahagian Pentadbiran, UiTM Cawangan Johor, Kampus Segamat dan Kampus Pasir Gudang.

UNTUK KETERANGAN LANJUT SILA KE LINK INI