Thursday, 29 September 2011

SENARAI PENERIMA BIASISWA SKIM TENAGA PENGAJAR MUDA ( TPM ) UiTM 2011

Berikut adalah senarai nama yang telah ditawarkan "TAWARAN BERSYARAT BIASISWA DI BAWAH SKIM TENAGA PENGAJAR MUDA UiTM TAHUN 2011/2012' MENGIKUT FAKULTI.


Senarai ini akan dikemaskini dari masa ke semasa sehingga 30 september 2011

sila klik pada gambar untuk besarkan

Tuesday, 27 September 2011

ANTARA PTPTN 3% DAN UJRAH 1%..BAIK BURUKNYA ANDA TENTUKAN SENDIRI

1- Setelah meneliti dokumen PTPTN dalam sistem Ujrah, saya mempunyai beberapa perspektif seperti yang akan dibentangkan.

2- Perubahan sistem 3% kepada 1% yang dinamakan sistem Ujrah sebenarnya mempunyai helah tertentu yang harus diketahuï sebelum diisi.

3- Baki yang dikira bukan baki semasa, tetapi adalah baki pada tahun tertentu, dalam kes ini Jun 2008.

4- Perjanjian yang adil sebenarnya hendaklah menggunakan jumlah asal pinjaman seperti yang terdapat dalam perjanjian asal.

5- Menggunakan baki pada tarikh yang berlainan sebenarnya menimbulkan keraguan, contohnya apabila peminjam telah meminjam pada tahun Jun 2000 hingga Mei 2003 (selama 3 tahun).

6- Dalam kes ini, peminjam telah dikenakan kos sebanyak 3% dari tahun 2003 hingga 2008.

7- Justeru, jika pinjaman asal bernilai RM 24000, dengan dicampur dengan kos di atas (3 % x 5 tahun) akan bernilai RM 24000 + RM 3600.

8- Dengan anggapan peminjam belum lagi membayar sebarang jumlah sehingga tarikh tersebut, jumlah yang dinilai dalam perjanjian ini sebenarnya bernilai RM 27600.

9- Melaluï sistem Ujrah, peminjam akan dikenakan 1% daripada jumlah (RM 27600) ini bernilai RM 276, selama 126 bulan iaitu 10.5 tahun.

10- Justeru, peminjam akan dikenakan tambahan sebanyak RM 276 x 10.5 iaitu RM 2898.

11- Maka jumlah sebenar yang dikehendaki dibayar oleh peminjam adalah RM 27600 + RM 2898 iaitu RM 30498.

12- Maka peminjam akan membayar RM 30498 setelah meminjam sebanyak RM 24000.

13- Ini melibatkan pertambahan jumlah sebanyak RM 6498 daripada jumlah asal pinjaman, atau 27.075% daripada jumlah asal.

14- Sebenarnya, setelah dikira, sistem ini adalah satu helah bagi PTPTN mendapatkan kembali bayaran balik dengan cara potongan gaji.

15- Setelah menandatangani perjanjian sistem Ujrah ini, peminjam akan membayar secara potongan gaji tanpa boleh mengelak daripada membayar pinjaman ini.

16- Ini bermakna, keuntungan adalah kepada PTPTN, yang mengambil 27.075% daripada pinjaman asal, DAN pembayaran on-time melaluï potongan gaji.

17- Saya melihat ini sebenarnya adalah helah untuk memaksa peminjam membayar melaluï potongan gaji, dan bukan sebagai satu “ihsan” untuk mengurangkan beban peminjam.

18- Saya melihat ini adalah helah bagi memastikan peminjam yang selama ini hanya membayar RM 50 sebulan, yang entah bila akan habis membayar pinjamannya, akan membayar RM 200+ sebulan mulaï tarikh sistem Ujrah diluluskan.

19- Lebih menguntungkan pihak PTPTN, ia akan berlaku secara clean atas topeng Syari`ah.

??? ???? ?? ?? ???? ???? ??? ??? ????? ???? ??????

Wallahu a`lam.

Monday, 26 September 2011

PERMOHONAN KPLI-JQAF 2012 SUDAH DI BUKA


IKLAN PERMOHONAN
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mempelawa calon yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-SR) j-QAF Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS) di Institut Pendidikan Guru(IPG), KPM.
1. KETERANGAN PROGRAM

1.1 Nama Program : Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-SR) j-QAF

Mod Latihan : Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS)

Tempoh Pengajian : 1 1/2 Tahun (18 Bulan)2. SYARAT-SYARAT KELAYAKAN ASAS
Calon-calon hendaklah:
2.1 Warganegara Malaysia.
2.2 Calon hendaklah sihat fizikal dan mental.
2.3 Berumur tidak melebihi 35 tahun pada 1 Januari 2012 iaitu lahir pada atau selepas 1 Januari 1977.
2.4
Memiliki sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Pengajian Islam atau Pengajian Bahasa Arab atau al-Quran atau bidang yang berkaitan yang setaraf dengannya daripada Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) tempatan atau luar negara yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Pemohon perlu merujuk laman sesawang JPA di alamat berikut : http://www.interactive.jpa.gov.my/webinteraktif/frmMainIktiraf.asp
2.5 Memiliki kepujian Bahasa Melayu di peringkat SPM atau SPM(V) serta lulus ujian lisan atau Prinsipal Bahasa Melayu di peringkat STPM.
3. KEUTAMAAN
3.1 Calon yang memiliki Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 2.75 ke atas.
3.2 Calon yang memiliki ijazah yang bertepatan dengan bidang pengkhususan.
3.3 Calon yang memiliki pengalaman mengajar dalam bidang pendidikan .
3.4 Calon yang aktif dalam kegiatan kokurikulum.
3.5 Calon yang bersedia dilatih di mana-mana kampus IPG, KPM dan bersedia ditempatkan di mana-mana sekolah termasuk di kawasan pedalaman seluruh negara.
4. CALON TIDAK LAYAK MEMOHON

4.1
Calon yang telah memiliki kelayakan ikhtisas perguruan seperti Ijazah Sarjana Muda dengan Pendidikan, Diploma dengan Pendidikan, Diploma Pendidikan, Diploma Perguruan atau Sijil Perguruan.

4.2
Calon yang masih terikat dengan Kontrak Perkhidmatan Agensi Kerajaan termasuk yang sedang mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah Mod Latihan Perguruan Kursus Dalam Cuti (KDC) atau Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS) kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia.

4.3
Calon yang pernah meletakkan jawatan dalam perkhidmatan kerajaan.

4.4
Calon yang pernah dikenakan tindakan tatatertib atau sedang dalam proses tindakan tatatertib semasa dalam perkhidmatan atau dalam latihan.

4.5
Calon yang pernah atau sedang disabitkan dalam kesalahan penyalahgunaan dadah atau jenayah.

5. BIDANG PENGKHUSUSAN YANG DITAWARKAN
Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-SR)j-QAF Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS)
5.1 Bidang pengajian yang ditawarkan adalah seperti berikut:
(i) Bahasa Arab
(ii) Pendidikan Islam
(iii) Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran j-QAF)
6. CARA MENGEMUKAKAN PERMOHONAN

6.1
Permohonan hanya boleh dibuat secara atas talian (online) dengan melayari laman sesawang Kementerian Pelajaran Malaysia di alamat: http://www.moe.gov.my mulai 26 September 2011 mulai jam 9.00 pagi.
6.2
Permohonan dalam talian boleh dibuat dengan menggunakan Nombor Pengenalan Individu (PIN) yang boleh dibeli di Bank Simpanan Nasional (BSN) di seluruh negara dengan bayaran RM6.00 (Ringgit Malaysia Enam sahaja) melalui saluran kaunter, mesin ATM, Perbankan Internet dan Perbankan Sistem Maklumat Ringkas (SMS Banking). Pembelian nombor PIN melalui saluran mesin ATM, Perbankan Internet dan Perbankan Sistem Maklumat Ringkas (SMS Banking) adalah bagi pemohon yang mempunyai akaun dengan Bank Simpanan Nasional.
6.3
Pemohon dinasihatkan melayari laman sesawang : http://www.moe.gov.my bagi mendapatkan maklumat iklan, bidang pengkhususan dan gred minimum serta kalendar aktiviti sebelum membuat permohonan.
6.4 Calon dibenarkan mengemukakan SATU permohonan sahaja.
6.5
Calon boleh menggunakan nombor PIN yang sama untuk membuat pindaan butiran kepada permohonan yang telah dihantar. Pindaan butiran permohonan dihadkan tiga kali sahaja dan hendaklah dibuat sebelum tarikh tutup permohonan.
6.6 Maklumat yang tidak benar dan tidak lengkap boleh mengakibatkan permohonan ditolak.


7. MAKLUMAN DAN PERHATIAN
7.1
Calon yang memenuhi syarat-syarat kelayakan asas untuk mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-SR) j-QAF Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS) ini diwajibkan menduduki Ujian Pemilihan Calon Guru Malaysia (Malaysian Teacher Selection Test – MTeST) dan menghadiri temu duga yang akan ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
7.2
Keutamaan akan diberi kepada calon yang mempunyai ijazah yang tepat dan bersesuaian dengan bidang yang dipohon. (Sila rujuk senarai kesesuaian ijazah di Bahagian Kesesuaian Ijazah – KESESUAIAN IJAZAH DENGAN BIDANG PENGKHUSUSAN YANG DITAWARKAN untuk maklumat lanjut).
7.3
Calon yang dipanggil menduduki MTeST dikehendaki mencetak Tiket Panggilan Ujian daripada laman web Kementerian Pelajaran Malaysia dan dibawa bersama semasa ujian.
7.4
Calon yang layak dipanggil temu duga dikehendaki mencetak Surat Panggilan Temu Duga, Lembaran Pernyataan Hasrat, dan Borang Butiran Diri daripada laman sesawang. Borang Butiran Diri dan Lembaran Pernyataan Hasrat yang telah diisi dan dilengkapkan hendaklah dibawa bersama-sama dengan dokumen-dokumen lain pada hari temu duga. Bahagian Pendidikan Guru tidak akan mengeluarkan makluman secara bersurat kepada calon.
7.5
Calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia atau badan berkanun dikehendaki membawa Surat Pengesahan Ketua Jabatan semasa temu duga.
7.6
Calon yang berjaya ditawarkan kursus akan menerima surat tawaran rasmi semasa melaporkan diri di Institut Pendidikan Guru yang ditetapkan.
7.7
Calon adalah dinasihatkan supaya terlebih dahulu membuat semakan kepada status kelayakan ijazah yang diiktiraf oleh kerajaan dengan melayari portal di alamat berikut : http://www.interactive.jpa.gov.my/webinteraktif/frmMainIktiraf.asp
7.8
Maklumat permohonan yang tidak lengkap atau tidak benar, boleh mengakibatkan permohonan ditolak.
8. PENDAFTARAN
Calon yang ditawarkan mengikuti kursus ini akan mendaftar di Institut Pendidikan Guru yang ditentukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tarikh yang akan ditetapkan. Calon yang telah ditemu duga dan tidak menerima sebarang maklumat dalam tempoh satu (1) bulan selepas tarikh pendaftaran di Institut Pendidikan Guru dianggap tidak berjaya. Bahagian ini tidak akan mengeluarkan maklumat secara bersurat kepada calon.
9. IKATAN PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU
Calon yang ditawarkan mengikuti kursus di Institut Pendidikan Guru adalah tertakluk kepada ikatan Perjanjian Pendidikan Guru seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Calon hendaklah bersetuju dan patuh dengan kontrak perjanjian untuk dilatih di mana-mana kampus IPG, KPM dan bersedia ditempatkandi mana-mana sekolah termasuk di kawasan pedalaman seluruh negara seperti yang diarahkan oleh pihak kerajaan setelah tamat berkursus.
10. TARIKH TUTUP PERMOHONAN
Permohonan bagi Ambilan Januari 2012 ditutup pada 9 Oktober 2011 (AHAD).
11. ALAMAT BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Sila hubungi alamat berikut sekiranya ada sebarang pertanyaan berkaitan permohonan :
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
ARAS 3, BLOK E13, PARCEL E
KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA
( u.p : Unit Pengurusan Pengambilan Pelajar )
Nombor Telefon :
03-88841260
03-88841254
03-88841259
03-88841280
03-88841256

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
Cawangan Sabah
d/a Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya
Peti Surat 10491
88805 Kota Kinabalu, Sabah
Nombor Telefon : 088–236804
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
Cawangan Sarawak
Jalan College
93259 Kuching, Sarawak
Nombor Telefon : 082 – 258045

Sunday, 25 September 2011

APA ITU IGS RESEARCH SEMINARS

 • IGS Research Skills
  IGS Research Skills seminar provides opportunities for research students to develop essential skills that will be of value in completing their research in a timely manner. The seminars are conducted systematically by offering relevant modules. These modules are COMPULSORY for all new registered research students. Certificate of attendance will be given to those who complete all modules. Only students with this certificate will be allowed to proceed to Defence of Proposal.
 • IGS Research Data Analysis Skills
  This seminar will help postgraduate students on how to do basic data analysis by using practical hands on approach with real research data sets.  Participants will learn how to prepare data for analysis and how to use SPSS, a statistical package designed to manage, organise and analyse research  data.
 • IGS Research Writing Skills
  As part of our training programme for research degree students, the Institute of Graduate Studies is pleased to present a series of seminars on Thesis Writing. The aim of the seminars is to assist postgraduate research students to gain a clear understanding of the thesis writing process and develop essential skills and strategies for writing a thesis. In addition, it also provides a platform for sharing research and writing experiences and receives feedback during their thesis writing process.

  detailed on IPSIS

Thursday, 22 September 2011

CAREER FOR MALAYSIAN CITIZENS IN BANK SIMPANAN NASIONAL (BSN)

Career BSN has progressed significantly since as a statutory body under the is serviced by more than 5,000 employees in over 383 branches nationwide. In view of our strategic transformation plans to strengthen and propel BSN to greater heights, we seek committed and talented individuals to fill the following position:-


Calon-calon yang berminat dan berkelayakan dipelawa untuk mengisi jawatan berikut:

1. Industrial Relations Executive
2. State Director

Click Here for Job Advertisement
Click Here for More Detail

Closing Date: 7 October 2011

UiTM Tawar Peluang Kedua

Pelajar lepasan STPM, program asasi dan kolej matrikulasi yang tidak berjaya meneruskan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda boleh memohon untuk menyambung pengajian di peringkat diploma UiTM.

Dato’ Prof. Ir. Dr. Sahol Hamid Abu Bakar, Naib Canselor UiTM berkata, tujuan penawaran itu adalah untuk memberi peluang kedua kepada pelajar berkenaan kerana menyifatkan mereka golongan yang pintar apabila mendapat keputusan baik dalam SPM dan STPM sebelum ini.

Saturday, 17 September 2011

UTM mendominasi PECIPTA 2011 mendahului Universiti Penyelidikan lain

KUALA LUMPUR, 16 September: – Universiti Teknologi Malaysia (UTM) sekali lagi mendominasi  Persidangan dan Ekspo Antarabangsa Ciptaan Institusi Pengajian Tinggi (PECIPTA) 2011 apabila memenangi emas terbanyak di pameran selama tiga hari yang berakhir semalam.
Naib Canselor Profesor Datuk Ir Dr Zaini Ujang berkata, pencapaian cemerlang UTM memenangi sembilan pingat emas pada tahun ini mengulangi kejayaan tahun 2009 apabila memenangi emas terbanyak bersama Universiti Malaya (UM).
PECIPTA yang diadakan setiap dua tahun sekali merupakan ekspo inovasi yang terbesar dan berprestij di negara ini kerana disertai oleh semua institusi pengajian tinggi awam.
PECIPTA dianjurkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan tuan rumah dipilih di kalangan unversiti awam.
Pada tahun ini PECIPTA disertai oleh 24 institusi pengajian tinggi awam dan swasta membabitkan lebh 450 produk.
Antara faktor yang menyumbang kepada kejayaan UTM ialah semua produk yang dipamerkan adalah produk baru yang belum pernah menyertai sebarang pertandingan dan telah diterbitkan dalam jurnal berimpak tinggi.
Selain itu, produk berkenaan mempunyai pelan perancangan perniagaan dan telah mendapat perlindungan harta intelek.
Dua penyelidik UTM Profesor Dr Noor Aini Abd Rashid dan Prof Madya Dr Mohamad Kamal A Rahim masing-masing memenangi dua ingat emas.
Penyelidik yang turut memenangi pingat emas ialah Prof Dr Azman Hassan, Dr Mohd Ridzuan Ahmad, Prof Madya Ir Dr Shahrul Kamal Abdul Rahim, Mailin Mison dan Profesor Dr Naomie Salim.
Mailin yang bertugas sebagai Pegawai Penyelidik di Institut Pembangunan Bioproduk menghasilkan coklat minyak kelapa dara yang kaya dengan antioksida.
Coklat yang dihasilkannya menyediakan keperluan nutrisi harian untuk tubuh bagi meningkatkan sistem ketahanan badan untuk mencegah serangan penyakit.

Friday, 16 September 2011

CAREER FOR MALAYSIAN CITIZEN IN PERBADANAN PUTRAJAYA 2011

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan untuk mengisi kekosongan seperti jawatan berikut.


1. ARKITEK
2. JURUTERA
3. PEGAWAI UNDANG-UNDANG
4. PEGAWAI PERTANIAN
5. PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
6. AHLI MUZIK
7. PEREKA
8. PENOLONG PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT
9. PEMBANTU KESIHATAN AWAM
10. JURUTEKNIK (AWAM)
11. PEREKA GRED
12. PEMBANTU PERTANIAN
13. PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN
14. PEKERJA RENDAH AWAM

Tarikh Tutup Permohonan: 3 Oktober 2011

DOWNLOAD SYARAT KELAYAKAN
DOWNLOAD CARA MEMOHON

Thursday, 15 September 2011

Pertandingan Cipta Lirik dan Lagu Bulan Inovasi UiTM 2011

Pertandingan Cipta Lirik dan Lagu Bulan Inovasi UiTM 2011 ini bertujuan untuk memberi peluang kepada pencinta seni melahirkan dan seterusnya mengasah bakat melalui alunan muzik yang mempunyai melodi bersifat kontemporari serta segar. Menggunakan instrumen muzik yang asas anda dipelawa menyertai pertandingan ini yang akan berakhir pada 23 September 2011.  Pemenang pertandingan ini dijanjikan wang tunai, sijil penyertaan dan cenderahati.

Friendly Message From UiTM Examination Affairs Division

Message:

The Examination Affairs Division of UiTM would like to wish all students the very best in the coming final examinations scheduled from September 19 to October 09, 2011. We would also like to remind students to observe the following :

 1. Take good care of your health and practise good time management;
 2. Stay focused on studying and revising;
 3. Double check your exam timetable and venue.
 4. Come at least 30 minutes before examination begins;
 5. Bring along with you these important items:
  • Student Matriculation Card
  • Statement of Qualification to sit for the examination;
 6. Refrain from copying or cheating during the examination. The risk is just too great!;
 7. Please be appropriately attired in accordance with the University Dress Code.

WITH BEST WISHES

Zaemah Sukaimi
Director of Examination Affairs
UiTM SHAH ALAM

Wednesday, 14 September 2011

HP sedia latihan, peluang pekerjaan untuk pelajar UiTM, IPT (Sumber Dari Berita Harian)

GRADUAN bidang teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) kini mempunyai peluang meneroka peluang pekerjaan sebagai penguji perisian menerusi latihan khusus disediakan syarikat perisian Hewlett-Packard (HP).
Syarikat berkenaan sudah menjalankan dua latihan sejak dua tahun lalu di Universiti Teknologi MARA (UiTM) dan bercadang memperluas latihan ke beberapa universiti tempatan.
Latihan pertama pada 2009 khusus untuk 93 pelajar tahun akhir di Fakulti Sains Komputer dan Matematik (FSKM) manakala kumpulan kedua seramai 80 pelajar fakulti sama baru menamatkan latihan masing-masing bulan lalu.

Ketua Unit Penyelidikan dan Hubungan Industri FSKM, Prof Dr Isahak Kassim, berkata latihan selama lapan minggu itu diberikan percuma kepada pelajar tahun akhir sebagai persediaan sebelum memasuki pasaran kerja.

Katanya, pelajar didedahkan dengan kemahiran menggunakan aplikasi khas yang dibangunkan HP untuk menguji perisian baru yang masih belum dipasarkan.

“Sebelum ini, tidak ramai graduan ICT yang mahir menggunakan aplikasi untuk menguji perisian baru dan syarikat terpaksa mengambil pakar dari luar negara.
“Menerusi kerjasama pintar HP dan Technology Education Leader (TEL), UiTM berjaya melahirkan lebih 170 graduan berkemahiran menguji perisian baru,” katanya di Shah Alam, Selangor, baru-baru ini.

Majlis penyampaian sijil kepada 80 pelajar kumpulan kedua latihan berkenaan disempurnakan Timbalan Ketua Pengarah (Jabatan Institusi Pengajian Tinggi Awam), Kementerian Pengajian Tinggi, Prof Dr Morshidi Sirat.

Hadir sama Pengarah Pendidikan Perisian HP, Yeow Cheng Lian, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Pengantarabangsaan) UiTM, Prof Dr Azni Zain Ahmed, Pengerusi TEL, Datuk Ibrahim Thambychik dan Ketua Pegawai Eksekutif TEL, Datin Zaharah Jelani.

Zaharah berkata, kumpulan ketiga pelajar tahun akhir FSKM UiTM akan mengikuti latihan sama tahun depan.

Katanya, beberapa lagi universiti awam seperti Universiti Malaya, Universiti Putra Malaysia, Universiti Malaysia Sarawak dan politeknik juga menunjukkan minat mendedahkan pelajar tahun akhir ICT mereka dengan latihan aplikasi menguji perisian itu.

Beliau berkata, latihan itu akan diperluas ke institusi lain selepas mendapat geran daripada Kementerian Pengajian Tinggi.

Tuesday, 13 September 2011

CAREER IN UNIVERSITY TEKNOLOGI MARA (UiTM)

Career Universiti Teknologi MARA invites all candidates Bumiputera Malaysian citizens who are qualified in fields relating to filling vacancies for permanent / contract (OS29000) at the Medical Faculty of UiTM Campus Mumbai / Campus Sg Buloh to meet the Vision 2020's.1. PENOLONG PEGAWAI FARMASI
2. ATENDAN KESIHATAN

Tarikh Tutup Permohonan: 22 September 2011

Download syarat Lantikan
Download Borang Permohonan

SKIM FELLOWSHIP UITM SUDAH DIBUKA

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Sukacita dimaklumkan bahawa permohonan untuk Skim Fellowship UiTM telah
dibuka pada 15hb Ogos 2011. Borang permohonan boleh dimuat turun dari
laman web IPSis dan perlu dikembalikan ke pejabat IPSis selewat-lewatnya
pada 13hb September 2011.

Pemilihan akan dilakukan melalui temuduga yang akan dikendalikan oleh
IPSis.

Tarikh-tarikh ini telah pun dimaklumkan kepada pelajar semasa mereka
mendaftar tempohari dan juga melalui laman web dan facebook IPSis.
Sekian dimaklumkan dan terima kasih.

Sunday, 11 September 2011

KEPUTUSAN BIASISWA TENAGA PENGAJAR MUDA UITM 2011 SUDAH KELUAR

Pertama sekali tahniah diucapkan kepada calon-calon yang berjaya mendapat tawaran biasiswa tenaga pengajar muda uitm untuk tahun 2011. untuk pengetahuan semua, surat tawaran tpm 2011 sudah mula diedarkan bermula awal bulan september 2011 ini, tetapi edaran surat tawaran akan dibuat secara berperingkat-peringkat mengikut fakulti masing-masing.

pengedaran dibuat mengikut tarikh interview di mana sesi temuduga yang awal akan terlebih dahulu mendapat keputusan. setakat ini calon yang sudah menerima tawaran merupakan calon-calon yang menjalani sesi temuduga pada bulan mac 2011 dan april 2011.

tetapi harus diingatkan tidak semua surat tawaran yang ditemuduga pada bulan tersebut sudah diedarkan kerana ianya masih lagi dalam proses.

ingin dinyatakan di sini untuk biasiswa tpm ini, beberapa proses perlu dilakukan untuk mendapatkan calon-calon yang terbaik. proses-proses adalah seperti berikut
1. sesi permohonan tpm 2011
2. temuduga dengan pihak fakulti
3. tapisan dan pemilihan dari fakulti
4. nama calon yang dipilih oleh fakulti akan dihantar ke jpbsm
5. jpbsm akan membuat tapisan sekali lagi
6.edaran surat tawaran kepada calon-calon yang berjaya