Tuesday, 2 July 2013

Iklan Jawatan Staf Pentadbiran & Pensyarah UiTM (Sarawak) Kampus Samarahan IIJawatan Staf Pentadbiran UiTM (Sarawak) Kampus Samarahan II
CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN

a. Semua permohonan hendaklah dibuat secara atas talian. URL adalah seperti berikut : http://www.sarawak.uitm.edu.my/spo/
b. Maklumat Jawatan dan syarat-syarat permohonan boleh diperoleh daripada lampiran berikut : Iklan Jawatan

c.Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses.
d.Salinan permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun mestilah melalui Ketua Jabatan  dan hendaklah disertakan dengan salinan rekod perkhidmatan yang dikemaskini semasa menghadiri temuduga akhir.

e.Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.
Tarikh tutup permohonan : 15 Julai 2013
Jawatan Pensyarah UiTM(Sarawak) Kampus Samarahan II
CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN
a. Semua permohonan handaklah dibuat melalui borang di sediakan. Borang PERMOHONAN JAWATAN PENSYARAH
b. Maklumat Jawatan dan syarat-syarat permohonan boleh diperoleh daripada lampiran berikut : Iklan Jawatan Pensyarah
c.Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses.
d.Salinan permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun mestilah melalui Ketua Jabatan  dan hendaklah disertakan dengan salinan rekod perkhidmatan yang dikemaskini semasa menghadiri temuduga akhir.

e.Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.
Tarikh tutup permohonan : 15 Julai 2013

Monday, 1 July 2013

Tawaran Pensyarah Sambilan iNED Bagi Program Ijazah Sarjana Muda Sesi Sept 2013 - Jan 2014

1. Calon yang berkelayakan adalah diperlukan untuk mengisi jawatan di atas mengikut syarat-syarat perlantikan seperti berikut:
a) Keutamaan akan diberikan kepada pensyarah sedia ada / pensyarah UiTM / Pentadbir UiTM.
b) Setiap pemohon hendaklah memiliki Sarjana (Master) dalam bidang berkaitan.
c) Pihak iNED UiTM boleh menamatkan tempoh perkhidmatan pada bila-bila masa, jika didapati melanggar etika dan peraturan yang ditetapkan.

2. Taraf jawatan – Sambilan (mengikut tempoh Pengajian iaitu bermula dari Sept 2013 - Jan 2014)

3. Kadar Bayaran : Fasilitator Seminar (SF) : RM100/jam dan Pemudahcara Pembelajaran (LF) : RM11.00/pelajar/bulan.

4. Calon yang berminat sila buat permohonan secara atas talian di http://pensyarah.ined.uitm.edu.my/smp

5. Tarikh  permohonan : 27 Jun 2013 (Khamis) - 16 Julai 2013 (Selasa)

Maklumat lanjut (Klik Disini).

Thursday, 27 June 2013

SKIM GERAN PENYELIDIKAN ASAS (FRGS)

Falsafah Skim Geran Penyelidikan Fundamental
Sebagai sebuah negara yang beraspirasi untuk menjadi negara maju, Malaysia perlu menyuburkan budaya penyelidikan. Untuk ini sebuah dana khusus diperlukan. Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) dapat menggalakkan penyelidikan asas untuk menjana ilmu yang mampu menyumbang terhadap peningkatan tahap intelektual, penciptaan teknologi baru dan penyuburan budaya yang dinamik selaras dengan aspirasi negara.

1.2 Definisi Skim Geran Penyelidikan Fundamental
Penyelidikan Fundamental merupakan penyelidikan asas yang boleh menghasilkan teori, konsep dan idea baru demi perkembangan ilmu.

1.3 Tujuan Skim Geran Penyelidikan Fundamental
Penyelidikan ini bertujuan untuk menggalakkan penjanaan teori, konsep dan idea baru yang dapat menjadi pemangkin kepada penemuan baru dan penciptaan yang inovatif yang boleh mengembangkan sempadan ilmu.

1.4 Bidang Penyelidikan
Pembiayaan geran FRGS meliputi bidang-bidang asas yang dapat menyokong agenda strategik negara. Bidang-bidang yang dikenalpasti adalah:-
A. Sains Tulen (Pure Science)
B. Sains Gunaan (Applied Science)
C. Teknologi dan Kejuruteraan (Technology and Engineering)
D. Sains Kesihatan dan Klinikal (Clinical and Health Sciences)
E. Sains Sosial (Social Sciences)
F. Sastera dan Sastera Ikhtisas (Arts and Applied Arts)
G. Sains Tabii dan Warisan Negara (Natural Sciences and National Heritage)

DOWNLOAD DETAIL ON FRGS HERE

Wednesday, 26 June 2013

PERMOHONAN SKIM PENSYARAH MUDA UNIMAS 2013


Universiti Malaysia Sarawak
Kontemporari dan Berpandangan Jauh
Universiti Malaysia Sarawak, mempelawa anda yang berkelayakan, dinamik dan bersemangat peneroka untuk ditaja di bawah Skim Pensyarah Muda UNIMAS. Berikut merupakan maklumat mengenai skim tersebut:

SKIM PENSYARAH MUDA UNIMAS
Syarat-Syarat Permohonan :
(a) warganegara Malaysia;
(b) (i) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
(ii) berumur tidak melebihi 40 tahun untuk pengajian di peringkat PhD di luar negara; atau
(iii) berumur tidak melebihi 45 tahun bagi pengajian di peringkat PhD di dalam negara; atau
(iv) berumur tidak melebihi 35 tahun bagi pengajian di peringkat Sarjana
 (c) memperolehi kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
 (d) (i) memiliki ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
 (ii) memiliki ijazah sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 (e) mempunyai purata nilai gred kumulatif (PNGK) 3.00 dan ke atas pada peringkat ijazah sarjana muda;
 (f) kelulusan Bahasa Inggeris (tidak lebih dari dua (2) tahun daripada tarikh keputusan dikeluarkan) seperti berikut:
(i) Calon Luar Negara: skor TOEFL: 587 (Paper Based) / 240 (Computer Based)/ 94-95 (Internet Based) atau IELTS: sekurang-kurangnya lulus band 6.5 atau mengikut syarat kemasukan yang ditetapkan oleh universiti pengajian (yang mana lebih tinggi) bagi pengajian yang menggunakan Bahasa Inggeris untuk penulisan tesis; atau sekurang-kurangnya lulus band 6.0 atau mengikut syarat kemasukan yang ditetapkan oleh universiti pengajian (yang mana lebih tinggi) bagi pengajian yang menggunakan selain Bahasa Inggeris untuk penulisan tesis.
(ii) Calon Dalam Negara: dikecualikan dari menduduki ujian Bahasa Inggeris melainkan jika disyaratkan oleh universiti pengajian.
 (g) telah mendapat tawaran kemasukan pengajian TANPA pra-syarat tambahan;
 (h) tidak atau belum mengikuti sebarang pengajian sama ada di peringkat Ijazah Sarjana atau PhD;
 (i) tidak berkhidmat dengan mana-mana agensi awam atau swasta. Pegawai kerajaan yang sedang berkhidmat mestilah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan, dan sekiranya permohonan diluluskan pegawai tersebut perlu meletak jawatan.

Ikatan Perjanjian:
Pemohon dikehendaki menandatangani satu ikatan perjanjian iaitu Dokumen Ikatan Perjanjian Pelajar dengan UNIMAS sebelum melanjutkan pengajian di bawah skim ini.
Elaun-Elaun dan Kemudahan:
(a) Elaun Sara Hidup
(b) Elaun Penginapan
(c) Elaun Bantuan Keluarga
(d) Elaun Bantuan Sewa Rumah
(e) Elaun Buku
(f) Elaun Perkakas
(g) Elaun Latihan Amali
(h) Elaun Tesis
(i) Elaun Penempatan
(j) Elaun Akhir Pengajian
(k) Elaun Pakaian
(l) Yuran Pengajian
(m)  Tambang Perjalanan
(n) Rawatan Perubatan

Nota: Elaun dan kemudahan adalah tertakluk kepada peringkat pengajian (Sarjana/PhD), lokasi, dan bilangan ahli keluarga

Prosedur Permohonan:
Pemohon hendaklah menghantar permohonan secara bertulis berserta curriculum vitae (c.v) yang lengkap berserta maklumat seperti berikut:
(a) Butiran Peribadi
(b) Butiran Untuk Dihubungi
(c) Kelayakan Akademik
(d) Pengalaman Yang Berkaitan
(e) Senarai Penerbitan dan Penyelidikan
Permohonan yang telah lengkap mestilah disertakan dengan gambar berukuran pasport (tidak dikembalikan) serta salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti berikut:-
(a) Kad Pengenalan atau Pasport
(b) Sijil Kelahiran
(c)Surat Tawaran Kemasukan Pengajian Ijazah Sarjana/PhD
(d)Keputusan Bahasa Inggeris TOEFL/IELTS
(e)Sijil-sijil akademik yang berkenaan berserta transkrip (SPM atau setaraf, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana, atau PhD)
(f)Sijil-sijil atau dokumen lain yang berkaitan
Hendaklah dihantar sekurang-kurangnya tiga(3) bulan sebelum tarikh pendaftaran pengajian kepada :- 
Pendaftar
Universiti Malaysia Sarawak
94300 KOTA SAMARAHAN
(u/p : Unit Perjawatan dan Pembangunan Organisasi)
Tel : 082-581000   Fax : 082-581095
Tarikh Tutup Permohonan: 31 Disember 2013
Permohonan berikut akan DITOLAK sekiranya tidak disertakan salinan dokumen-dokumen seperti di atas, salinan dokumen tidak disahkan, tidak lengkap atau tidak jelas, tidak ditandatangani, tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan seperti yang ditetapkan dalam iklan. Pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh permohonan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

Universiti Malaysia Sarawak

Kontemporari dan Berpandangan Jauh

Universiti Malaysia Sarawak, mempelawa anda yang berkelayakan, dinamik dan bersemangat peneroka untuk ditaja di bawah Skim Pensyarah Muda UNIMAS. Berikut merupakan maklumat mengenai skim tersebut:
SKIM PENSYARAH MUDA UNIMAS
Syarat-Syarat Permohonan :
(a) warganegara Malaysia;
(b) (i) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
(ii) berumur tidak melebihi 40 tahun untuk pengajian di peringkat PhD di luar negara; atau
(iii) berumur tidak melebihi 45 tahun bagi pengajian di peringkat PhD di dalam negara; atau
(iv) berumur tidak melebihi 35 tahun bagi pengajian di peringkat Sarjana
 (c) memperolehi kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
 (d) (i) memiliki ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
 (ii) memiliki ijazah sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 (e) mempunyai purata nilai gred kumulatif (PNGK) 3.00 dan ke atas pada peringkat ijazah sarjana muda;
 (f) kelulusan Bahasa Inggeris (tidak lebih dari dua (2) tahun daripada tarikh keputusan dikeluarkan) seperti berikut:
(i) Calon Luar Negara: skor TOEFL: 587 (Paper Based) / 240 (Computer Based)/ 94-95 (Internet Based) atau IELTS: sekurang-kurangnya lulus band 6.5 atau mengikut syarat kemasukan yang ditetapkan oleh universiti pengajian (yang mana lebih tinggi) bagi pengajian yang menggunakan Bahasa Inggeris untuk penulisan tesis; atau sekurang-kurangnya lulus band 6.0 atau mengikut syarat kemasukan yang ditetapkan oleh universiti pengajian (yang mana lebih tinggi) bagi pengajian yang menggunakan selain Bahasa Inggeris untuk penulisan tesis.
(ii) Calon Dalam Negara: dikecualikan dari menduduki ujian Bahasa Inggeris melainkan jika disyaratkan oleh universiti pengajian.
 (g) telah mendapat tawaran kemasukan pengajian TANPA pra-syarat tambahan;
 (h) tidak atau belum mengikuti sebarang pengajian sama ada di peringkat Ijazah Sarjana atau PhD;
 (i) tidak berkhidmat dengan mana-mana agensi awam atau swasta. Pegawai kerajaan yang sedang berkhidmat mestilah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan, dan sekiranya permohonan diluluskan pegawai tersebut perlu meletak jawatan.
- See more at: http://www.unimas.my/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=100191:iklan-skim-pensyarah-muda-unimas&catid=50&Itemid=353&lang=en#sthash.WiWhKMxz.dpuf

Universiti Malaysia Sarawak

Kontemporari dan Berpandangan Jauh

Universiti Malaysia Sarawak, mempelawa anda yang berkelayakan, dinamik dan bersemangat peneroka untuk ditaja di bawah Skim Pensyarah Muda UNIMAS. Berikut merupakan maklumat mengenai skim tersebut:
SKIM PENSYARAH MUDA UNIMAS
Syarat-Syarat Permohonan :
(a) warganegara Malaysia;
(b) (i) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
(ii) berumur tidak melebihi 40 tahun untuk pengajian di peringkat PhD di luar negara; atau
(iii) berumur tidak melebihi 45 tahun bagi pengajian di peringkat PhD di dalam negara; atau
(iv) berumur tidak melebihi 35 tahun bagi pengajian di peringkat Sarjana
 (c) memperolehi kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
 (d) (i) memiliki ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
 (ii) memiliki ijazah sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 (e) mempunyai purata nilai gred kumulatif (PNGK) 3.00 dan ke atas pada peringkat ijazah sarjana muda;
 (f) kelulusan Bahasa Inggeris (tidak lebih dari dua (2) tahun daripada tarikh keputusan dikeluarkan) seperti berikut:
(i) Calon Luar Negara: skor TOEFL: 587 (Paper Based) / 240 (Computer Based)/ 94-95 (Internet Based) atau IELTS: sekurang-kurangnya lulus band 6.5 atau mengikut syarat kemasukan yang ditetapkan oleh universiti pengajian (yang mana lebih tinggi) bagi pengajian yang menggunakan Bahasa Inggeris untuk penulisan tesis; atau sekurang-kurangnya lulus band 6.0 atau mengikut syarat kemasukan yang ditetapkan oleh universiti pengajian (yang mana lebih tinggi) bagi pengajian yang menggunakan selain Bahasa Inggeris untuk penulisan tesis.
(ii) Calon Dalam Negara: dikecualikan dari menduduki ujian Bahasa Inggeris melainkan jika disyaratkan oleh universiti pengajian.
 (g) telah mendapat tawaran kemasukan pengajian TANPA pra-syarat tambahan;
 (h) tidak atau belum mengikuti sebarang pengajian sama ada di peringkat Ijazah Sarjana atau PhD;
 (i) tidak berkhidmat dengan mana-mana agensi awam atau swasta. Pegawai kerajaan yang sedang berkhidmat mestilah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan, dan sekiranya permohonan diluluskan pegawai tersebut perlu meletak jawatan.
- See more at: http://www.unimas.my/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=100191:iklan-skim-pensyarah-muda-unimas&catid=50&Itemid=353&lang=en#sthash.WiWhKMxz.dpuf