Tuesday, 17 February 2015

Iklan Jawatan Kosong Pensyarah UiTM (Pahang)

Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan Akademik di Universiti Teknologi MARA (Pahang).

1. 2. JAWATAN : JAWATAN : PENSYARAH UiTM (GRED DM45) / PENSYARAH KANAN (GRED DM51) / PROFESOR MADYA (GRED DM53) / PROFESOR (GRED KHAS C) SECARA TETAP / KONTRAK

Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Pendidikan
Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan Dan Profesional

Bidang:

bahasa inggeris
bahasa mandarin
fizik
kimia
biologi

PERHATIAN KEPADA PEMOHON

1. Pemohon-pemohon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.

2. Permohonan daripada calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau BadanBadan Berkanun MESTILAH MELALUI KETUA JABATAN dan hendaklah disertakan dengan SALINAN KENYATAAN PERKHIDMATAN YANG DIKEMAS KINI.

3. Setiap permohonan MESTILAH disertai bersama SALINAN dokumen berikut yang telah DISAHKAN: • Kad Pengenalan • Sijil SPM/MCE, HSC/STPM atau setaraf • Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Sarjana, PhD (Skrol dan Trankskrip Akademik Terperinci) • Surat Pengiktirafan Kelayakan Akademik daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) • Surat Pengesahan Perkhidmatan dari majikan sedia ada/terdahulu untuk mengambilkira pengalaman kerja/ penetapan gaji • Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini (bagi kakitangan kerajaan/ Badan Berkanun/separa kerajaan yang sedang berkhidmat)

4. Nama bidang dan fakulti yang dipohon hendaklah dinyatakan di penjuru atas sebelah kiri sampul surat permohonan.

5. Pemohon-pemohon berkelayakan Ijazah Sarjana hendaklah memiliki HPNG/ CGPA 3.00 ke atas/Kelas Kedua Tinggi/yang setaraf di peringkat Ijazah Sarjana Muda dan Sarjana.

6. Borang yang tidak lengkap dan permohonan calon dari jabatan kerajaaan/badan berkanun/separa kerajaan yang tidak memohon melalui majikan tidak akan diproses.

7. Hanya permohonan yang disenarai pendek akan dipanggil untuk temu duga.

8. Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.

UNTUK MAKLUMAT LANJUT SILA KE LINK INI

Monday, 16 February 2015

Jawatan Kosong Pensyarah UiTM Kelantan 2015

Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk memohon jawatan sebagai Pensyarah dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan-jawatan berikut di Universiti Teknologi MARA Kelantan.JAWATAN  :     PENSYARAH UiTM (GRED DM45) / PENSYARAH KANAN (DM51) / PROFESOR MADYA (DM53) / PROFESOR (GRED KHAS C) SECARA TETAP / KONTRAK

Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Pendidikan
Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan Dan Profesional


JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM


JAWATAN  :     PENSYARAH UiTM (GRED DM45) / PENSYARAH KANAN (DM51) / PROFESOR MADYA (DM53) / PROFESOR (GRED KHAS C) SECARA TETAP/KONTRAK


GRED GAJI
GAJI MINIMUM
GAJI MAKSIMUM
DM45
RM 2,878.00
RM 10,075.00
DM51
RM 5,637.00
RM 11,285.00
DM53
(Prof Madya)
RM 5,922.00
RM 11,955.00
Profesor
(Gred Khas C) : VK 7
RM 7,189.63
RM 14,587.54

Tarikh tutup permohonan  ialah pada hari Ahad, 22 Februari 2015.

untuk maklumat lanjut SILA KE LINK INI

Saturday, 14 February 2015

Iklan Kekosongan Jawatan UiTM Cawangan Johor

Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan Akademik di UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN JOHOR bagi memenuhi Wawasan 2020 Negara.

Jawatan:

PENSYARAH UiTM (GRED DM45) / PENSYARAH KANAN (GRED DM51) / PROFESOR MADYA (GRED DM53) / PROFESOR (GRED KHAS C) SECARA TETAP / KONTRAK

PERHATIAN KEPADA PEMOHON
 1. Pemohon-pemohon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.

2. Permohonan dari calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun MESTILAH MELALUI KETUA JABATAN dan hendaklah disertakan dengan SALINAN KENYATAAN PERKHIDMATAN YANG DIKEMASKINI.

3. Setiap permohonan MESTILAH disertakan bersama SALINAN dokumen berikut yang telah DISAHKAN:  Kad Pengenalan  Sijil SPM/MCE, HSC/STPM atau setaraf  Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Sarjana, PhD (Skrol dan Trankskrip Akademik Terperinci)  Surat Pengesahan Perkhidmatan dari majikan sedia ada/terdahulu untuk mengambilkira pengalaman kerja/ penetapan gaji  Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini (bagi kakitangan kerajaan/Badan Berkanun/separa kerajaan yang sedang berkhidmat)

 4. Nama bidang dan fakulti yang dipohon hendaklah dinyatakan di penjuru atas sebelah kiri sampul surat permohonan.

5. Pemohon-pemohon berkelayakan Ijazah Sarjana hendaklah memiliki CGPA 3.00 ke atas/Kelas Kedua Tinggi/yang setaraf di peringkat Ijazah Sarjana Muda dan Sarjana.

 6. Borang yang tidak lengkap dan permohonan calon dari jabatan kerajaaan/badan berkanun/separa kerajaan yang tidak memohon melalui majikan tidak akan diproses.

7. Hanya pemohon-pemohon yang layak dan disenarai pendek akan dipanggil untuk temu duga.

 8. Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.

untuk maklumat lanjut SILA KE LINK INI

Saturday, 7 February 2015

IKLAN SKIM LATIHAN AKADEMIK BUMIPUTERA (SLAB)/ SKIM LATIHAN AKADEMIK IPTA (SLAI) UNIVERSITI MALAYA 2015

Skim SLAB/SLAI adalah satu program Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) yang diwujudkan untuk meningkatkan kualiti anggota akademik berkelayakan PhD atau setaraf di Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) bagi menjadikan Malaysia sebagai pusat pengajian tinggi serantau.

Melalui skim ini, IPTA khususnya Universiti Malaya (UM) mengenalpasti calon-calon yang berkelayakan bagi ditawarkan Fellowship untuk mengikuti pengajian di peringkat Ijazah Sarjana atau Ijazah Kedoktoran (PhD) untuk memenuhi keperluan tenaga pengajar yang mendesak mengikut keperluan disiplin.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

1. Calon dan ibu bapa adalah warganegara Malaysia.
 2. Bagi program SLAB hanya calon bumiputera sahaja layak memohon.
 3. Berumur tidak lebih daripada 35 tahun untuk peringkat pengajian Sarjana dan 40 tahun bagi peringkat PhD.
 4. Memiliki Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 3.5 ke atas. [Calon yang belum tamat pengajian Ijazah Sarjana tidak layak untuk memohon].
5. Mempunyai kepujian dalam Bahasa Malaysia (termasuk Lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya.
6. Pemohon hanya berhak memohon satu Pusat Tanggungjawab dan satu bidang pengajian sahaja.
7. Tidak menerima sebarang ikatan perjanjian dengan pihak yang lain.
8. Tidak menerima sebarang bentuk penajaan dari lain-lain penaja.
 9. Calon yang sedang bekerja di mana-mana jabatan Kerajaan ataupun badan berkanun adalah dikehendaki memohon melalui Ketua Jabatan.
10. Calon yang pernah mengikuti program Sarjana atau PhD di mana-mana IPT tempatan atau luar negara dan gagal dalam pengajian program tersebut adalah tidak layak memohon.
11. Bebas dari tindakan mahkamah atau tindakan tatatertib.
12. Menyediakan kertas cadangan pengajian

CARA MEMOHON

Calon hendaklah mengisi Borang Permohonan Hadiah Latihan Di Bawah Skim Latihan Akademik Bumiputera (SLAB)/ Skim Latihan Akademik IPTA (SLAI). Untuk dapatkan borang, sila klik SLAB/SLAI’s Application Form pada bahagian more info di laman hadapan careers.
2. Calon juga hendaklah mengimbas dokumen-dokumen berikut:- (a) Salinan Sijil Lahir dan Kad Pengenalan calon. (b) Salinan Sijil Lahir dan Kad Pengenalan Ibubapa. (c) Salinan Sijil SPM/MCE/STPM/HSC atau lain-lain Sijil Akademik. (d) Salinan Ijazah Pertama/Lanjutan beserta transkrip keputusan peperiksaan bagi setiap tahun pengajian. (e) Salinan Ijazah Sarjana (bagi pencalonan di peringkat PhD). (f) Kertas Cadangan Pengajian
3. Salinan ‘softcopy’ borang permohonan dan dokumen-dokumen yang telah diimbas hendaklah diemelkan kepada um_studyleave@um.edu.my.
4. Calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan, Badan Berkanun atau Kuasa Tempatan hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan.
5. Calon yang terikat dengan Kerajaan, Badan Berkanun atau Kuasa Tempatan perlu menyertakan surat pengesahan boleh dilepaskan dari ikatan perkhidmatan atau ikatan perkhidmatan dipindahkan ke Universiti ini. Urusan memohon pelepasan adalah tanggungjawab calon sendiri.

UNTUK KETERANGAN LANJUT SILA KE LINK INI