Sunday, 20 September 2015

JAWATAN KOSONG UITM NEGERI SEMBILAN DIBUKA SEKALI LAGI

Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi jawatan Tetap /Kontrak di UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Kuala Pilah dan Kampus Seremban.

CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN:

 a.  Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang Perjawatan Universiti Teknologi MARA.
b.   Borang dan syarat-syarat permohonan boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang UiTM           Cawangan Negeri Sembilan atau boleh diperoleh di Bahagian Pentadbiran, Universiti Teknologi         MARA Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Kuala Pilah.
 c.  Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses
d.   Permohonan daripada mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau BadanBadan                   Berkanun mestilah melalui Ketua Jabatan dan hendaklah disertakan dengan salinan rekod                   perkhidmatan yang dikemaskini
e.   Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan         adalah dianggap tidak berjaya
f.    Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan salinan sijil yang telah disahkan

UNTUK KETERANGAN LANJUT SILA KE LINK INI

No comments:

Post a Comment