Friday, 11 November 2011

Perhatian Kepada Alumni UiTM Tahun 2006 – 2010

Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera,

Tuan/Puan,

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pengajian Tinggi sedang menjalankan Kajian Pengesanan Graduan Susulan ( SKPG II ) buat kali kedua. Kajian ini bermula dari 15 Ogos hingga 30 November 2011 mensasarkan graduan yang telah menamatkan pengajian lebih daripada setahun, graduan menganggur dan juga graduan yang sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. Hasil dari kajian ini, ianya diharap dapat menunjukkan status graduan dari aspek pekerjaan dan perkembangan kerjaya setelah lebih setahun mereka menamatkan pengajian.

Untuk   menghasilkan dapatan kajian  yang   relevan   pihak  KPT  memerlukan   bilangan  responden  yang  ramai.   Justeru   itu   kerjasama   dari   pihak   tuan/puan  amat  diperlukan  dan  dihargai  untuk  menghebahkan   butiran  mengenai   kajian   ini  dengan membuat pautan laman sesawang UiTM ke laman rasmi kajian ini iaitu http://graduat.mohe.gov.my/kajiansusulan

Segala kerjasama dan komitmen daripada tuan/puan diucapkan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

PROF IR DR HJ ABDUL RAHMAN OMAR
Timbalan Naib Canselor
(Penyelidikan & Inovasi)