Tuesday, 2 July 2013

Iklan Jawatan Staf Pentadbiran & Pensyarah UiTM (Sarawak) Kampus Samarahan IIJawatan Staf Pentadbiran UiTM (Sarawak) Kampus Samarahan II
CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN

a. Semua permohonan hendaklah dibuat secara atas talian. URL adalah seperti berikut : http://www.sarawak.uitm.edu.my/spo/
b. Maklumat Jawatan dan syarat-syarat permohonan boleh diperoleh daripada lampiran berikut : Iklan Jawatan

c.Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses.
d.Salinan permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun mestilah melalui Ketua Jabatan  dan hendaklah disertakan dengan salinan rekod perkhidmatan yang dikemaskini semasa menghadiri temuduga akhir.

e.Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.
Tarikh tutup permohonan : 15 Julai 2013
Jawatan Pensyarah UiTM(Sarawak) Kampus Samarahan II
CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN
a. Semua permohonan handaklah dibuat melalui borang di sediakan. Borang PERMOHONAN JAWATAN PENSYARAH
b. Maklumat Jawatan dan syarat-syarat permohonan boleh diperoleh daripada lampiran berikut : Iklan Jawatan Pensyarah
c.Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses.
d.Salinan permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun mestilah melalui Ketua Jabatan  dan hendaklah disertakan dengan salinan rekod perkhidmatan yang dikemaskini semasa menghadiri temuduga akhir.

e.Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.
Tarikh tutup permohonan : 15 Julai 2013

No comments:

Post a Comment