Wednesday, 26 June 2013

PERMOHONAN SKIM PENSYARAH MUDA UNIMAS 2013


Universiti Malaysia Sarawak
Kontemporari dan Berpandangan Jauh
Universiti Malaysia Sarawak, mempelawa anda yang berkelayakan, dinamik dan bersemangat peneroka untuk ditaja di bawah Skim Pensyarah Muda UNIMAS. Berikut merupakan maklumat mengenai skim tersebut:

SKIM PENSYARAH MUDA UNIMAS
Syarat-Syarat Permohonan :
(a) warganegara Malaysia;
(b) (i) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
(ii) berumur tidak melebihi 40 tahun untuk pengajian di peringkat PhD di luar negara; atau
(iii) berumur tidak melebihi 45 tahun bagi pengajian di peringkat PhD di dalam negara; atau
(iv) berumur tidak melebihi 35 tahun bagi pengajian di peringkat Sarjana
 (c) memperolehi kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
 (d) (i) memiliki ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
 (ii) memiliki ijazah sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 (e) mempunyai purata nilai gred kumulatif (PNGK) 3.00 dan ke atas pada peringkat ijazah sarjana muda;
 (f) kelulusan Bahasa Inggeris (tidak lebih dari dua (2) tahun daripada tarikh keputusan dikeluarkan) seperti berikut:
(i) Calon Luar Negara: skor TOEFL: 587 (Paper Based) / 240 (Computer Based)/ 94-95 (Internet Based) atau IELTS: sekurang-kurangnya lulus band 6.5 atau mengikut syarat kemasukan yang ditetapkan oleh universiti pengajian (yang mana lebih tinggi) bagi pengajian yang menggunakan Bahasa Inggeris untuk penulisan tesis; atau sekurang-kurangnya lulus band 6.0 atau mengikut syarat kemasukan yang ditetapkan oleh universiti pengajian (yang mana lebih tinggi) bagi pengajian yang menggunakan selain Bahasa Inggeris untuk penulisan tesis.
(ii) Calon Dalam Negara: dikecualikan dari menduduki ujian Bahasa Inggeris melainkan jika disyaratkan oleh universiti pengajian.
 (g) telah mendapat tawaran kemasukan pengajian TANPA pra-syarat tambahan;
 (h) tidak atau belum mengikuti sebarang pengajian sama ada di peringkat Ijazah Sarjana atau PhD;
 (i) tidak berkhidmat dengan mana-mana agensi awam atau swasta. Pegawai kerajaan yang sedang berkhidmat mestilah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan, dan sekiranya permohonan diluluskan pegawai tersebut perlu meletak jawatan.

Ikatan Perjanjian:
Pemohon dikehendaki menandatangani satu ikatan perjanjian iaitu Dokumen Ikatan Perjanjian Pelajar dengan UNIMAS sebelum melanjutkan pengajian di bawah skim ini.
Elaun-Elaun dan Kemudahan:
(a) Elaun Sara Hidup
(b) Elaun Penginapan
(c) Elaun Bantuan Keluarga
(d) Elaun Bantuan Sewa Rumah
(e) Elaun Buku
(f) Elaun Perkakas
(g) Elaun Latihan Amali
(h) Elaun Tesis
(i) Elaun Penempatan
(j) Elaun Akhir Pengajian
(k) Elaun Pakaian
(l) Yuran Pengajian
(m)  Tambang Perjalanan
(n) Rawatan Perubatan

Nota: Elaun dan kemudahan adalah tertakluk kepada peringkat pengajian (Sarjana/PhD), lokasi, dan bilangan ahli keluarga

Prosedur Permohonan:
Pemohon hendaklah menghantar permohonan secara bertulis berserta curriculum vitae (c.v) yang lengkap berserta maklumat seperti berikut:
(a) Butiran Peribadi
(b) Butiran Untuk Dihubungi
(c) Kelayakan Akademik
(d) Pengalaman Yang Berkaitan
(e) Senarai Penerbitan dan Penyelidikan
Permohonan yang telah lengkap mestilah disertakan dengan gambar berukuran pasport (tidak dikembalikan) serta salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti berikut:-
(a) Kad Pengenalan atau Pasport
(b) Sijil Kelahiran
(c)Surat Tawaran Kemasukan Pengajian Ijazah Sarjana/PhD
(d)Keputusan Bahasa Inggeris TOEFL/IELTS
(e)Sijil-sijil akademik yang berkenaan berserta transkrip (SPM atau setaraf, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana, atau PhD)
(f)Sijil-sijil atau dokumen lain yang berkaitan
Hendaklah dihantar sekurang-kurangnya tiga(3) bulan sebelum tarikh pendaftaran pengajian kepada :- 
Pendaftar
Universiti Malaysia Sarawak
94300 KOTA SAMARAHAN
(u/p : Unit Perjawatan dan Pembangunan Organisasi)
Tel : 082-581000   Fax : 082-581095
Tarikh Tutup Permohonan: 31 Disember 2013
Permohonan berikut akan DITOLAK sekiranya tidak disertakan salinan dokumen-dokumen seperti di atas, salinan dokumen tidak disahkan, tidak lengkap atau tidak jelas, tidak ditandatangani, tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan seperti yang ditetapkan dalam iklan. Pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh permohonan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

Universiti Malaysia Sarawak

Kontemporari dan Berpandangan Jauh

Universiti Malaysia Sarawak, mempelawa anda yang berkelayakan, dinamik dan bersemangat peneroka untuk ditaja di bawah Skim Pensyarah Muda UNIMAS. Berikut merupakan maklumat mengenai skim tersebut:
SKIM PENSYARAH MUDA UNIMAS
Syarat-Syarat Permohonan :
(a) warganegara Malaysia;
(b) (i) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
(ii) berumur tidak melebihi 40 tahun untuk pengajian di peringkat PhD di luar negara; atau
(iii) berumur tidak melebihi 45 tahun bagi pengajian di peringkat PhD di dalam negara; atau
(iv) berumur tidak melebihi 35 tahun bagi pengajian di peringkat Sarjana
 (c) memperolehi kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
 (d) (i) memiliki ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
 (ii) memiliki ijazah sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 (e) mempunyai purata nilai gred kumulatif (PNGK) 3.00 dan ke atas pada peringkat ijazah sarjana muda;
 (f) kelulusan Bahasa Inggeris (tidak lebih dari dua (2) tahun daripada tarikh keputusan dikeluarkan) seperti berikut:
(i) Calon Luar Negara: skor TOEFL: 587 (Paper Based) / 240 (Computer Based)/ 94-95 (Internet Based) atau IELTS: sekurang-kurangnya lulus band 6.5 atau mengikut syarat kemasukan yang ditetapkan oleh universiti pengajian (yang mana lebih tinggi) bagi pengajian yang menggunakan Bahasa Inggeris untuk penulisan tesis; atau sekurang-kurangnya lulus band 6.0 atau mengikut syarat kemasukan yang ditetapkan oleh universiti pengajian (yang mana lebih tinggi) bagi pengajian yang menggunakan selain Bahasa Inggeris untuk penulisan tesis.
(ii) Calon Dalam Negara: dikecualikan dari menduduki ujian Bahasa Inggeris melainkan jika disyaratkan oleh universiti pengajian.
 (g) telah mendapat tawaran kemasukan pengajian TANPA pra-syarat tambahan;
 (h) tidak atau belum mengikuti sebarang pengajian sama ada di peringkat Ijazah Sarjana atau PhD;
 (i) tidak berkhidmat dengan mana-mana agensi awam atau swasta. Pegawai kerajaan yang sedang berkhidmat mestilah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan, dan sekiranya permohonan diluluskan pegawai tersebut perlu meletak jawatan.
- See more at: http://www.unimas.my/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=100191:iklan-skim-pensyarah-muda-unimas&catid=50&Itemid=353&lang=en#sthash.WiWhKMxz.dpuf

Universiti Malaysia Sarawak

Kontemporari dan Berpandangan Jauh

Universiti Malaysia Sarawak, mempelawa anda yang berkelayakan, dinamik dan bersemangat peneroka untuk ditaja di bawah Skim Pensyarah Muda UNIMAS. Berikut merupakan maklumat mengenai skim tersebut:
SKIM PENSYARAH MUDA UNIMAS
Syarat-Syarat Permohonan :
(a) warganegara Malaysia;
(b) (i) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
(ii) berumur tidak melebihi 40 tahun untuk pengajian di peringkat PhD di luar negara; atau
(iii) berumur tidak melebihi 45 tahun bagi pengajian di peringkat PhD di dalam negara; atau
(iv) berumur tidak melebihi 35 tahun bagi pengajian di peringkat Sarjana
 (c) memperolehi kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
 (d) (i) memiliki ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
 (ii) memiliki ijazah sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 (e) mempunyai purata nilai gred kumulatif (PNGK) 3.00 dan ke atas pada peringkat ijazah sarjana muda;
 (f) kelulusan Bahasa Inggeris (tidak lebih dari dua (2) tahun daripada tarikh keputusan dikeluarkan) seperti berikut:
(i) Calon Luar Negara: skor TOEFL: 587 (Paper Based) / 240 (Computer Based)/ 94-95 (Internet Based) atau IELTS: sekurang-kurangnya lulus band 6.5 atau mengikut syarat kemasukan yang ditetapkan oleh universiti pengajian (yang mana lebih tinggi) bagi pengajian yang menggunakan Bahasa Inggeris untuk penulisan tesis; atau sekurang-kurangnya lulus band 6.0 atau mengikut syarat kemasukan yang ditetapkan oleh universiti pengajian (yang mana lebih tinggi) bagi pengajian yang menggunakan selain Bahasa Inggeris untuk penulisan tesis.
(ii) Calon Dalam Negara: dikecualikan dari menduduki ujian Bahasa Inggeris melainkan jika disyaratkan oleh universiti pengajian.
 (g) telah mendapat tawaran kemasukan pengajian TANPA pra-syarat tambahan;
 (h) tidak atau belum mengikuti sebarang pengajian sama ada di peringkat Ijazah Sarjana atau PhD;
 (i) tidak berkhidmat dengan mana-mana agensi awam atau swasta. Pegawai kerajaan yang sedang berkhidmat mestilah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan, dan sekiranya permohonan diluluskan pegawai tersebut perlu meletak jawatan.
- See more at: http://www.unimas.my/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=100191:iklan-skim-pensyarah-muda-unimas&catid=50&Itemid=353&lang=en#sthash.WiWhKMxz.dpuf

2 comments:

  1. blh taw ape link utk isi online?

    ReplyDelete
  2. imgin tahu tawaran pensyarah muda masih ada lagi pun tidak,
    terima kasih

    ReplyDelete