Sunday, 31 July 2011

JENIS JENIS DANA PENYELIDIKAN YANG DISEDIAKAN OLEH MOHE

terdapat beberapa dana yang telah disediakan oleh pihak MOHE bagi menaja postgraduate2 di malaysia.dana ini boleh dipohon oleh semua pelajar universiti di malaysia..berikut adalah penerangan tentang dana tersebut..
1. FRGS – skim geran penyelidikan asas
- penyelidikan yang menghasilkan teori , konsep dan idea yang baru.
- menjawab persoalan why? dan how?.
2. ERGS - skim penyelidikan experiment/exploratasi.
- hasil penemuan boleh diterjemahkan kepada konsep bersifat gunaan.
- menjawab persoalan what? dan where?.
3. LRGS – skim geran penyelidikan jangka panjang.
- penyelidikan fundamental yang memerlukan tempoh perlaksanaan melebihi 3 tahun.
4. PRGS – skim geran penyelidikan prototaip
- penghasilan produk penyelidikan tetapi belum sampai ke peringkat pengkomersialan.
untuk keterangan lanjut…http://www.portal.mohe.gov.my/portal/page/portal/ExtPortal/MarketSponsor

No comments:

Post a Comment