Wednesday, 21 October 2015

JAWATAN KOSONG UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Individu yang berkelayakan adalah dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan PENDAFTAR. Maklumat adalah seperti:-
Kelayakan dan Pengalaman
 1. Kaedah Lantikan :
  1. Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
   Keutamaan kepada calon yang memiliki Ijazah Sarjana (Master) atau PhD yang diiktiraf oleh Kerajaan.
  2. Lulus SPM dengan kepujian Bahasa Malaysia (termasuk ujian lisan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf denganya oleh Kerajaan.
  3. Mempunyai pengalaman luas dalam bidang pengurusan dan pendidikan/organisasi sekurang-kurangnya 15 tahun serta melepasi tahap penilaian yang ditetapkan oleh Universi
 2. Kaedah Kenaikan Pangkat:
  1. Pegawai Tadbir Gred N54 di Universiti Sains Malaysia yang telah mencapai perkhidmatan yang cemerlang dan memenuhi syarat kenaikan pangkat yang sedang berkuatkuasa layak dipertimbangkan.

Fungsi dan Bidang Tugas
Menjadi Ketua Pegawai Pentadbiran serta lain-lain tugas seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan dan Statut Universiti serta Surat Cara Kerajaan.

No comments:

Post a Comment